"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-19

Kompetensförsörjningsbehov inom logistikbranschen i fokus

Handelshögskolan deltog genom professor Lars Silver i en panel i logistiknätverket Northern Access för att ge en bild av olika utbildningsaktörers syn på behov och efterfrågan på utbildning med koppling till logistik.

Under träffen diskuterades den allmänna uppfattningen att företag allt oftare efterfrågar kompetens inom logistik och inköp, men att medvetenheten om detta behov inte fullt nått ut till samhället än. Samverkan mellan utbildare och arbetsgivare lyftes som en viktig del för att öka såväl kunskap om behov samt tillgång till praktik och praxisnära frågor.

Logistiknätverket Northern Access öppnar upp för givande nätverk och samtal där vi även får möjlighet att bjuda med studenter till träffarna, ett positivt exempel på samverkan i sig.

Handelshögskolans Civilekonomprogram med inriktning Handel och Logistik har en stor andel studenter som kliver ut på arbetsmarknaden med dessa frågor i fokus och vi kan över flertalet år se en stark efterfrågan på den kompetens dom har med sig.