"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-02

Kompetensnätverk utvecklar entreprenörers affärer

NYHET Vad kan entreprenörer vinna på att utbyta erfarenheter i kompetensnätverk och vad är viktigt för att detta ska fungera? De frågorna ställs i en avhandling som handlar om hur entreprenörer kan utveckla sin affärsverksamhet genom dialog med varandra.

Pontus Bergh, Umeå universitet, har i en studie följt sex företag som under ett års tid träffats för att utveckla sin kompetens och sina verksamheter. Genom studier av bland annat videoinspelade nätverksträffar har han kommit fram till att deltagande i kompetensnätverk kan skapa ett lärande som innebär att entreprenörerna utvecklar sin affärsverksamhet.

Avhandlingen visar att det är främst tre dimensioner av lärande som märks och ger effekter; förändrad kunskap, känslomässig utveckling och utveckling av användbara kontakter. En förutsättning för att lärande ska kunna uppstå i kompetensnätverk är att tillit skapas mellan deltagarna. Studien visar att ett sätt att bygga tillit i nätverksgrupper är att komma överens om riktlinjer och regler för hur deltagarna ska förhålla sig till varandra, något som också leder till ett ökat självförtroende och en bättre dialog deltagarna emellan. Utifrån diskussionerna i nätverket som Bergh studerat fick två entreprenörer från ett företag stöd för att flytta sin verksamhet till annan ort.

- När de influerades av presentationer och diskuterade med andra om möjliga positiva effekter av att flytta verksamheten, ökade deras självförtroende och motivation, vilket ledde fram till den kunskap som krävdes för att kunna ta det slutliga beslutet om flytt, berättar Pontus Bergh.

Pontus Bergh påpekar i sin avhandling att det centrala för lärande i kompetensnätverk är utbytet av erfarenheter och därför är det viktigt att deltagarna är öppna mot varandra. För att deltagarna skall få ut något av nätverket bör de också i förväg fundera på vad de behöver utveckla i sitt företag och se till att detta behandlas i nätverket.

- Företag skulle kunna investera både i tid och pengar genom erfarenhetsutbyte i kompetensnätverk. Men om det ska leda till affärsutveckling måste de som anordnar nätverket se till att diskussionerna rör verkliga problem som kan lösas i företagen. Viktigt är också att bidra med strategiska verktyg samtidigt som man skapar förutsättningar för att deltagarna bygger upp en tillit till varandra.

Fredagen den 6 november försvarar Pontus Bergh, Handelshögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Learning among entrepreneurs in formal networks: outcomes processes and beyond”. Disputationen äger rum kl 13:00 i sal s205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Tomas Mullern, Internationella handelshögskolan i Jönköping. Avhandlingen försvaras på svenska.

För mer information kontakta:Pontus BerghHandelshögskolan, Umeå universitetTelefon: 070-3663680
E-post: pontus.bergh@usbe.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov