"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-08

Kompetensportfölj och arbetslivskontakter under studietiden

NYHET ENS har under många år arbetat med anställningsbarhet riktat till studenter. Som exempel kan nämnas att vi erbjuder kurser i karriärplanering och förmedlar examensarbeten vid företag/organisationer till studenter.

Under hösten 2008 startade vi ett pilotprojekt med fyra utbildningsprogram vars studenter redan från start och under hela utbildningstiden får dokumentera sin kompetens och koppla den till arbetsmarknaden. Metoden bygger på att under studietiden ge studenter förståelse och insikt om sin kompetens och hur den kan användas inom en bred arbetsmarknad. Upplägget innefattar även kontakter med näringslivet i form av studiebesök, nätverk och mentorskap.

Tre områden

Studenterna dokumenterar sin kompetensutveckling i en arbetsportfolio som sedan ska utformas till en tydlig visningsportfolio. Det unika är att det inte är en traditionell meritportfölj utan studenterna får hjälp att omsätta kunskaper till färdigheter med hjälp av Blooms taxonomi.

Vidare innehåller den också utbildning för lärare vid de program som medverkar i pilotprojektet för att de ska förstå metoden samt kunna handleda studenterna. Vi håller också utbildning för lärare och studenter om hur arbetsmarknaden fungerar, ger verktyg för omvärldsbevakning samt att karriärplanering är en röd tråd under hela studietiden.

Den tredje delen är att portföljen innehåller arbetslivskontakter under hela studietiden i form av att studenten gör studiebesök vid olika företag och får tillgång till en mentor från och med sista året. Studenterna får även möjlighet att göra praktik, case och examensarbete på ett företag.

Under hösten 2009 har vi utökat till 11 utbildningsprogram som arbetar med kompetensportfölj under studietiden.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta mig, Cecilia Stenberg!

Redaktör: Cecilia Stenberg