"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-19

Kompetensportfölj stärker studenter på arbetsmarknaden

NYHET En biolog som statistiker eller en journalist som utredare. För den student som förstår sin kompetens väntar en bred arbetsmarknad. Umeå universitets projekt Kompetensportföljen hjälper studenterna identifiera nya vägar ut i arbetslivet.

Foto: Mattias Pettersson

– Huvuddelen av våra studenter får redan sedan tidigare jobb. Vårt arbete med anställningsbarhet handlar mer om att ge dem fler karriärval, säger Anna Arnqvist, programrådordförande för Biomedicinprogrammet, en av de elva utbildningar som deltar i Kompetensportföljen.

Kompetensportföljen drog igång 2008 på initiativ av ENS. Målet var att öka studenternas möjligheter till arbete genom att redan tidigt i utbildningen öppna upp för reflektioner kring anställningsbarhet. Biomedicinprogrammet är ett bra exempel på en utbildning som tillhör projektets huvudsakliga målgrupp; en bred, generalistutbildning med många framtida arbetsmöjligheter men också en något diffus arbetsmarknad.

– Bland arbetsgivarna kan det till exempel vara svårt att veta skillnaden på en biomedicinare och en biomedicinsk analytiker eller en molekylärbiolog, säger Anna och berättar att Biomedicinprogrammet ger en kurs en kurs Praktisk professionell träning som en del av projektet. I kursen ingår bland annat studiebesök ute på företag som viktig del.
– När studenterna presenterar sig och sin kompetens marknadsför de biomedicinarnas varumärke. För programmet utmynnar studiebesöken dessutom en viktig kontaktbank för kommande studenter när de ska ut och söka jobb, säger Anna Arnqvist.

Dokumenterar sin kompetens

De studenter som deltar i projektet börjar redan under termin att dokumentera sin kompetens. Vilka generella färdigheter har jag? Vilka resurser är specifika för just mig? Vem är jag är och vad vill jag med min utbildning? Hur kan jag koppla min kompetens till arbetsmarknaden? Frågeställningar som landar i både konkreta färdigheter och mer personliga tankar kring värderingar och individuella mål. I projektet ingår också arbetslivskontakter i form av exempelvis studiebesök och examensarbeten ute på företag.

Cecilia Stigedahl Stenberg är karriärvägledare på ENS och en av personerna bakom Kompetensportföljen. Cecilia berättar att studenterna bland annat får sammanställa sin kompetens i en arbetsportfolio. Målet är en visningsportfolio att använda i det framtida jobbsökandet.
– Min erfarenhet är att många studenter har problem att förstå vari den egna kompetensen ligger. När man börjar dokumentera sina kunskaper tidigt in i utbildningen förstår man på ett helt annat sätt sin kompetens och kan också gå tillbaka och se vad det faktiskt är man lärt sig, förklarar Cecilia.

Från början var fyra program knutna till Kompetensportföljen, i dag är de elva och fler hoppas kunna ansluta sig till projektet.
– Just nu hinner vi inte hjälpa alla men det är naturligtvis jätteroligt att så många ser nyttan av att jobba mer aktivt med anställningsbarhet, säger Cecilia.

Kontakt med arbetsmarknaden

Kandidatprogrammet för biologi och geovetenskap har varit med sedan starten 2008. De arrangerar en kurs tillsammans med ENS, Anställningsbarhet och personlig utveckling för naturvetare, som en del av projektet. Bent Christensen är programansvarig. – Det är ett bra sätt för studenterna att tidigt komma i kontakt med arbetsmarknaden. De får också bättre koll på vad det är de egentligen kan men också hur man kan hitta alternativa arbeten. Här är ENS bra, de har tips på jobb som studenterna kanske annars inte skulle ha tänkt på, säger han. Bent ser också han arbetet med anställningsbarhet som en möjlighet att marknadsföra utbildningen utåt.
– Blir studenterna bättre på att sälja in sina kunskaper hos presumtiva arbetsgivare så ger det ju också vårt program bra PR.

Konkurrens om journalistjobb

Kultur- och vetenskapsjournalistprogrammen, som med sin tydliga yrkesinriktning egentligen faller utanför projektets ursprungliga målgrupp, började jobba med Kompetensportföljen i höstas. För Kerstin Engström, föreståndare för de båda journalistprogrammen, var det självklart att delta.
– Vi måste ta alla chanser att hjälpa våra studenter till kontakt med arbetslivet. Särskilt när arbetsmarknaden ser ut som den gör för journalister med stor konkurrens om få jobb.

Kerstin säger att journaliststudenterna vanligtvis är duktiga på att spara arbetsprover men att Kompetensportföljen kan bli ett bra komplement för att dokumentera även andra färdigheter.
– Det blir förhoppningsvis ett sätt att se utanför de yrkesspecifika kunskaper som i förlängningen också kan öppna upp för en bredare arbetsmarknad än bara renodlad journalistik.

Redaktör: Elin Axelsson