"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-28

Kompetensportföljen stärker studenternas chanser till arbete

NYHET Under fyra år har Bent Christensen haft Kompetensportföljkursen inom sitt program. Idag berättar han om vilka fördelar Kompetsportföljen skapar för studenter och hur utbildningen gynnas av att ta del av kursen.

Namn: Universitetslektor Bent Christensen, programansvarig för bio- och geovetenskapliga programmet

Nytt uppdrag – nya vägar
– I enlighet med Bolognaprocessen ställdes nya krav för högskoleutbildningarna i Sverige. Det handlar inte längre om endast innehållsmässig inlärning för studenter, vårt uppdrag är även att se till att studenter blir anställningsbara. Det blir då ytterst lämpligt att vara med på en kurs som ger studenter möjlighet att öka förståelsen för sin kompetens, förklarar Bent.

Kompetensportföljen skapar förutsättningar för Umeå universitets studenter att fundera över sin framtid. Vad vill jag göra efter utbildningen? Vad vill jag jobba med? Vilka färdigheter har jag? Hur kan jag använda kompetensen? Kompetensportföljen innehåller övningar som gynnar studenternas ämnesinlärning och stärker deras självförtroende. Studenterna lär sig reflektera över sina studier: vad jag lär mig och hur jag lär mig.

Kompetensportföljen ger ett nytt perspektiv
– Som programansvarig tycker jag att kursen fyller en jätteviktig funktion att hjälpa studenter växla perspektiv på sin kompetens, säger Bent. Universitetstudenter relaterar oftast sin kompetens till sina kurskamrater som har samma kunskaper eller till lärare som är experter på området och kan mycket mer. Kursen ska leda till att studenter lär sig att förstå sin kompetens i relation till omvärlden. Sådana erfarenheter är ögonöppnande för många av dem.

Studenterna som går kursen dokumenterar sina kunskaper i en portfolio som de kan dra nytta av i sitt jobbsökande. De förbereder sig inför arbetlivet genom att vässa sina CV: er och sina personliga presentationer. Enligt Bent erbjuder Kompetensportföljen fantastiskt bra sätt att lära sig hur man kan ”sälja” sina kunskaper och erfarenheter.
– Det finns ingen tvekan om att kursen påverkar studenternas chanser på arbetsmarknaden avsevärt, menar han. Vi ser ett synligt resultat av Kompetensportföljen, de som har gått kursen har större självförtroende och blir anställda omedelbart. Utifrån mitt perspektiv som programansvarig är det en oerhört viktig kurs som bör prioriteras.

Över förväntningarBent berättar att institutionen jobbar jättemycket i termer av ämneskunskaper och generiska färdigheter.
– Vi har mellan femtio och hundra möjliga lärare, varav flera världsledande experter inom deras område, att tillgå på våra kurser och våra studenter är väl rustade med kunskaper. Kompetensportföljen ger något utöver detta, förklarar han. Den stärker studenternas självförtroende och ger en jätteskjuts för att få jobb. Kursen bidrar också till höjd kvalitet då den ökar både den reella och den uppfattade kompetensen av utbildningen. Att erbjuda en arbetsmarknadsrelaterad kurs inom programmet är även ett viktigt säljargument som gynnar programmets marknadsföring.

– När vi började med Kompetensportföljen för fyra år sedan hade vi väntat oss att kursen kunde ge nytta till våra studenter, men det har gått lång över våra förväntningar. Att kursen sträcker sig genom hela utbildningen är något som vi tycker är mycket positivt. Utvecklingen är en process som tar tid! Man börjar med kursen under termin ett och fortsätter tills man är färdigutbildad. Under kursens gång hinner studenterna mogna, tänka över sin framtid och skaffa värdefulla erfarenheter.

Redaktör: Alice Kornilova Phersson