"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-08

Kompetensutveckling för motiverande undervisning

NYHET Alla som undervisar vet hur svårt det kan vara att motivera studenterna och lösa problem som uppstår på lektioner. En kompetensutvecklande processutbildning för pedagoger ska inspirera till nya, kreativa lösningar.

Kursen Kreativa arbetssätt och arbetsformer för att ge kunskap liv genomförs som ett samarbete mellan Externa relationer, Handelshögskolan, Pedagogiska institutionen och Sliperiet. Målgruppen är universitetspedagoger vid proffessionsutbildningar.

Vid det första utbildningstillfället, på Sliperiet den 7 november, fick deltagarna lära sig mer om det entreprenöriella lärandet – ett förhållningssätt som involverar studenterna och tar hänsyn till deras förkunskaper. Deltagarna övade också på nya sätt att tänka och att bli mer kreativa i undervisningen. Kursledaren Åsa Falk Lundqvist, lektor vid Institutionen för Pedagogik, berättade att man också jobbat med egna exempel från undervisningssituationer, bland annat hur man gör när studenterna är oförberedda, hur man undviker konfrontationer och hur man motiverar studenter på ett ännu bättre sätt.

- Det finns ett väldigt intresse för de här frågorna hos deltagarna! De vill utveckla sina tankar och variera sina lektioner mer och hitta en större frihet och kreativitet i undervisningen. Det fortsätter vi med nästa gång, då vi också tar upp frågor som många funderar på, som dilemman med olika kulturer och kön, och jobbar med improvisation, berättar Åsa Falk Lundqvist.

Utbildningen genomförs vid tre tillfällen under en tremånadersperiod och tar upp områden som:

  • kommunikation
  • närvaro i rummet - ledarskap
  • kroppsspråk
  • motivation och motstånd
  • att ta och ge kritik
  • kreativitet och mod
  • konflikthantering
  • samverkan

Utbildningen ges inom ramen för projektet "Förstärkt entreprenöriell kultur"  vid Umeå universitet, som är ett av Tillväxtverket finansierat projekt som pågår 2015 och 2016. Projektet syftar till att utveckla, testa, utvärdera och skapa diskussion om aktiviteter som kan förstärka den entreprenöriella orienteringen, dvs förutsättningarna för och faktiskt engagemang i samverkans- och nyttiggörandeaktiviteter på så sätt att universitetets kärnverksamhet stärks. Projektet ska även bidra till att öka kännedomen om universitetets miljöer för samverkan och innovation och de möjligheter de erbjuder. Läs mer om projektet

Skribent: Jessica Larsson Svanlund

Redaktör: Malin Vikström