"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-01

Kompletterande lärarutbildningar får bra betyg

NYHET De nationella projekten ULV – kompletterande lärarutbildning för utländska medborgare – och VAL 1 – vidareutbildning för lärare som saknar examen – har nu utvärderats av Högskoleverket. Utbildningarna visar sig i det stora hela ha varit lyckade satsningar.

En majoritet av de studenter som Högskoleverket intervjuat uppger att de är nöjda med utbildningarna, som startade 2007. Det finns dock indikationer på att både ULV- och VAL 1-studenternas studiesituation har varit krävande och detta kan ha påverkat genomströmningen i utbildningarna. I rapporten finns förslag på förbättringar som kan göras inför framtida satsningar på kompletterande lärarutbildning.
– Vi är naturligtvis glada över att få bekräftat att projekten varit lyckosamma och att skolan fått väsentligt fler behöriga lärare via projekten. Projekten är också goda exempel på lyckosamt och konkret samarbete mellan ett antal lärosäten, berättar Torvald Wictorsson, utbildningsledare på Lärarhögskolan vid Umeå universitet och samordnare av det nationella VAL-projektet.

Om två veckor samlas ledningsgrupperna för VAL och ULV till ett gemensamt seminarium.
– Där vill vi i första hand lägga fokus på de förslag Högskoleverket ger till förbättringar och som kommer pågående projekt till del.

Läs mer om resultatet i rapporten på Högskoleverkets hemsida Läs mer om nationella VAL-projektet Läs mer om VAL-projektet vid Umeå universitetLäs mer om ULV-projektet vid Umeå universitet

Redaktör: Eva Stoianov