"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-30

Kompletterande utbildning för läkare till Umeå universitet

NYHET Umeå universitet får regeringens uppdrag att planera och bygga upp kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning. Den ettåriga utbildningen ska genomföras från och med hösten 2017.

I budgetpropositionen för 2016 föreslog regeringen en kraftig utbyggnad av de kompletterande utbildningarna för personer med avslutad utländsk utbildning, och den 30 juni kom beslutet att Umeå universitet och Lunds universitet får uppdraget att ge kompletterande utbildning för läkare.

Magnus Hultin.
Foto: Mattias Pettersson.

– Vi är oerhört glada och tacksamma att få den här möjligheten. Det är viktigt att få vara med och bidra till att underlätta för läkare med utländsk utbildning att komma in den svenska hälso- och sjukvården. Vi ser fram emot att samverka med de fyra norrlandstingen och att ge dessa läkare en bra klinisk utbildning. Vi hoppas också att det här kommer att underlätta rekryteringen av läkare till hela norra regionen, säger Magnus Hultin, ordförande för läkarprogrammet vid Umeå universitet.

För många personer med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera sin tidigare utbildning vid en svensk högskola vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller inte minst för yrken inom hälso- och sjukvården där det krävs legitimation för att få arbeta. Kompletterande utbildning ger också möjligheter att trygga kompetensförsörjningen inom områden där det råder brist på utbildad arbetskraft. Det säger man från regeringskansliet i ett pressmeddelande.

– Du ska inte bara få ett jobb, utan också rätt jobb som motsvarar din kompetens. Många utrikes födda har i dag jobb som inte motsvarar deras utbildningsnivå. Det är slöseri både för samhället och för individen. Att de kompletterande utbildningarna nu startar på fler orter och inom fler områden gör att fler kan ta del av utbildningarna inom sitt yrke, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget att planera och bygga upp kompletterande utbildning för apotekare och receptarier gavs till Uppsala universitet och för tandläkare till Malmö högskola.

Dagens beslut är första steget i utbyggnaden av kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning. Ytterligare uppdrag kan gälla exempelvis kompletterande utbildning för biomedicinska analytiker och psykologer.

Läs mer på regeringens webb

För mer information:

Magnus Hultin (svarar via e-post)ordförande för läkarprogrammet vid Umeå universitet
E-post: magnus.hultin@umu.se

Text: Lena Åminne

Redaktör: Camilla Bergvall