"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-15

Komplexa utmaningar i arbetet mot hiv/aids och tuberkulos bland sårbara migrantgrupper

NYHET Hinder vid mötet mellan migranter och den svenska hälso- och sjukvården riskerar att ha en negativ inverkan på den hälsoundersökning som erbjuds, framför allt till asylsökande. Det visar en avhandling som Faustine K. Nkulu Kalengayi försvarar den 19 april vid Umeå universitet.

Avhandlingen belyser de hinder som förekommer vid mötet mellan migranter och den svenska hälso- och sjukvårdpersonalen. Enligt Faustine K. Nkulu Kalengayi finns det en risk att dessa hinder har en negativ inverkan på den hälsoundersökning som erbjuds framför allt asylsökande. Det kan också påverka tillgång till vård för sårbara migrantgrupper.

För att lösa problemet anser Faustine K. Nkulu Kalengayi att det krävs olika strategier på olika nivåer. Det behövs bland annat både en förbättring av vårdgivarnas kunskap om att vårda människor från andra kulturer samt migranternas kunskap om smittsamma sjukdomar, smittskyddslagen och hur sjukvården fungerar i Sverige. Utöver detta finns ett behov av regelverk och riktlinjer som betonar vård på lika villkor, vilket innebär en översyn av befintliga föreskrifter och rättsliga ramar för att främja en förändring av sättet att tänka på och närma sig migration, hiv/aids och tbc.

Enligt Faustine K. Nkulu Kalengayi löper vissa utlandsfödda grupper stor risk att drabbas av hiv/aids eller tbc före ankomst till Sverige, men det förekommer också att immigranter smittats efter ankomst till Sverige. Bristande kunskap om sjukdomar, stigmatisering, språksvårigheter och brist på information om hälso- och sjukvården samt svårigheter att förstå sig på det svenska sjukvårdsystemet kan hindra vissa migrantgrupper att tillgodogöra sig tillgänglig information och vårdtjänster. Dessutom verkar rädslan för utvisning och avslöjande av smittan ha stor betydelse för viljan att söka vård.

Sjukvårdpersonal beskriver i intervjuer mångfalden/olikheter inom migrantgrupperna och mellan migranter och vårdgivare som ett hinder som ofta leder till missförstånd på grund av skilda uppfattningar och förväntningar av vård och omsorg. Personalen betonar också komplexiteten av att ta hand om migranter eftersom detta kräver användande av tolkar som ibland kan leda till missförstånd. Samarbete med andra myndigheter kan resultera i motstridiga åtgärder vilket missgynnar vård och förebyggande arbete. Vårdgivare understryker att bristande kunskap och missuppfattningar om hiv, tuberkulos, migration hos allmänheten och viss sjukvårdpersonal kan leda till stigmatisering och diskriminering av de drabbade och vissa migrantgrupper. Detta kan öka utsattheten hos migranter och därmed sårbarheten för hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar samt ha kontraproduktiva effekter för folkhälsan.

Den avhandling som Faustine K. Nkulu Kalengayi har skrivit bygger på en enkätundersökning med SFI (Svenska för Invandrare) och IVIK-elever (Introduktionskurs för nyanlända ungdomar inom det individuella programmet), samt intervjuer med landsting- och sjukvårdpersonal i de fyra nordligaste länen. Syftet med avhandlingen var att belysa möjliga hinder för vård och förebyggande arbete mot hiv/aids, tbc och andra smittsamma sjukdomar bland sårbara migrantgrupper i norra Sverige.

Faustine K. Nkulu Kalengayi är läkare och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Hon kan nås på:Telefon: 090-785 12 12, 070-754 54 94
E-post: faustine.nkulu@epiph.umu.se

Fredagen den 19 april försvarar Faustine K. Nkulu Kalengayi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med den svenska titeln En värld i rörelse: utmaningar och möjligheter för hiv/aids- och tuberkulosprevention och vård bland sårbara migrantgrupper i Sverige (engelsk titel: A world on the move: challenges and opportunities for hiv/aids/tuberculosis care and prevention among vulnerable migrant populations in Sweden).
Disputationen äger rum kl. 09.00, NUS - Norrlands universitetssjukhus, Sal 135, enheten för allmänmedicin. Opponent: Professor Allan Krasnik, Köpenhamns universitet, Danmark.

Avhandlingen är publicerad elektroniskt:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-67636

Redaktör: Mattias Grundström Mitz