"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-08-31

Komplicerat att arbeta i stora projekt

NYHET Allt fler företag driver globala produktutvecklingsprojekt där många olika roller, organisatoriska funktioner och utvecklingscentra ingår. För projektmedlemmar innebär sådana stora projekt helt nya utmaningar, menar Thommie Burström vid Umeå universitet.

Att planera och hantera ett projekt kan i flera fall var nog så utmanande, men när olika varumärkesföretag ska samarbeta i flera stora produktutvecklingsprojekt ställs många nya typer av krav på medarbetarna.

– De måste vara kreativa och skapa nya innovationer, och samtidigt hantera organisatoriska olikheter och beroendeförhållanden. Det kan t ex vara svårt att i många lägen förstå exakt vem som ansvarar, beslutar och bestämmer över vissa delar i projektet, säger Thommie Burström, Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Han har under tre månader följt hur två varumärkesföretag utvecklat en gemensam teknisk produktplattform genom tre tätt sammanlänkade projekt. Arbetet var särskilt invecklat eftersom det rörde sig om stora projekt där företagen, förutom att samarbeta inom en gemensam produktplattform, också skulle profilera sina produkter mot olika kunder.

Thommie Burström menar att det i början av ett sådant projekt skapas gränsdragningar inom den egna organisationen, men också till varumärkesrepresentanter, leverantörer och andra projekt.
– När ett projekt startas måste massor av frågor redas ut, som t ex hur arbetet ska gå till, vilka funktioner behövs och vem ska ansvara för vad? Men när projektet lever vidare behöver organisationen i olika skeden ändra karaktär; nya delprojekt och funktioner skapas då nya behov uppstår, säger Thommie Burström.

Han anser att det är nödvändigt med ett ständigt gränsskapande mellan olika organisatoriska enheter för att uppnå de slutgiltiga projektmålen. För medarbetarna gäller det att hänga med och förstå när projektets förutsättningar och inriktning ändras, och hålla koll på var i utvecklingen projektet befinner sig.
– Man måste hela tiden stämma av och uppdatera sig, men också på kort tid kunna ta upp nya spår och tänka i helt nya banor, säger Thommie Burström, och därför måste projektmedlemmarna genomföra parallella kvalificerade iterationer som berör informationshantering, arbetsrutiner, beslut, och teknologisk utveckling.

Fakta om disputationen

Fredagen den 3 september försvarar Thommie Burström, Handelshögskolan, Umeå universitet sin avhandling med titeln Organisering av gränser i tidiga faser av produktutveckling – Fallet med en interorganisatorisk fordonsplattform. Disputationen äger rum kl. 13.15 i Hörsal B, Samhällsvetarhuset. Huvudopponent är docent Johann Packendorff från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Kontaktinformation:

Thommie Burström, Handelshögskolan, Umeå universitet
E-post: thommie.burstrom@usbe.umu.se
Telefon: 070-602 4272

Redaktör: Camilla Bergvall