"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-08-15

Konditionsträning periodiserad utifrån menstruationscykeln

NYHET Forskare vid Umeå universitet har undersökt effekter av konditionsträning periodiserad utifrån menstruationscykeln hos idrottande kvinnor, för att öka kunskapen om mer specifika träningsupplägg för kvinnor.

Forskarna Lisbeth Wikström-Frisén, Carl-Johan Boraxbekk och Karin Larsén presenterar i en rapport forskning som har undersökt effekter av konditionsträning periodiserad utifrån menstruationscykeln hos idrottande kvinnor. Syftet var att öka kunskapen om mer specifika träningsupplägg för kvinnor.

"Senaste decennierna har det skett en kraftig ökning av kvinnors deltagande inom motions- och elitidrott och det har medfört en jämnare könsfördelning av idrottare. Trots det är kvinnliga deltagare inom idrottsforskning underrepresenterade. Orsaken anses bland annat vara att variationen av könshormoner under menstruationscykeln försvårar standardiseringen vid forskning om träningsupplägg och testning. Det saknas därför vetenskapliga studier kring ytterligare utveckling av träningsmodeller specifikt för kvinnliga idrottare utifrån den kvinnliga fysiologin."

Här kan du läsa rapporten "Effekter av konditionsträning periodiserad utifrån menstruationscykeln hos idrottande kvinnor"