"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-28

Konferens - för utveckling av missbruksvården 

NYHET Den 21 oktober anordnar Socialstyrelsen och Umeå universitet en konferens om att använda systematisk uppföljning i utvecklingen av missbruksvården.

Huvudtalare är Dennis McCarty och Lena Lundgren, Boston University, USA. Både svenska och internationella forskare deltar i konferensen

Du får exempel på vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap, från systematisk uppföljning med de två instrumenten ASI och Ubåt.

Mer information: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/kunskaputvecklarmissbruksvarden-systematiskuppfoljningfor

Anmälan: http://www.trippus.net/deltagare_socialstyrelsen_21_oktober

Redaktör: William Vestman Malmi