"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-14

Konferens belyser utmaningar kring vård av för tidigt födda barn i Norra regionen

NYHET För att överleva och utvecklas optimalt har för tidigt födda barn stora behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar. I samband med Världsprematurdagen anordnas ett öppet seminarium vid Umeå universitet som belyser aspekter av neonatalvård som är särskilt relevanta för norra Sverige såsom akuta sjuktransporter mellan sjukhus och för tidig födsel i glesbygd. Det populärvetenskapliga mötet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.

– Vi arrangerar detta forum för att belysa utmaningar och möjligheter för prematurvården i den norra regionen. En viktig fråga är hur vi gemensamt som vårdpersonal, politiker och föräldrar kan se till att vi har en neonatalvård i den norra regionen som uppfyller FNs barnkonvention, säger Magnus Domellöf, som är professor i pediatrik vid Umeå universitet.

Seminariet hålls torsdagen den 16 november kl. 16 -20 i Bergasalen på Norrlands universitetssjukhus. Se hela programmet här.

Olika perspektiv på neonatalvård i Norrland

Magnus Domellöf
Foto: Mattias Pettersson

Seminariet inleds med Sonja och Wilmys första år, en dokumentärfilm som handlar om prematurfödda tvillingar som vårdats i Umeå. Åsa Holmner vid Glesbygdsmedicinskt centrum kommer redogöra för vad som präglar neonatalvården i den norra glesbygdsregionen. ”Onödiga” transporter av prematurfödda barn mellan sjukhus på grund av platsbrist är ett ökande problem. Fredrik Hegardt, läkare på Neo-intensivvårdsavdelningen på NUS, berättar om hur vanligt detta är och vilka risker som är associerade med detta. Vilka senare komplikationer som för tidigt födda kan drabbas av senare i livet är ämnet som Marie Adamsson, psykolog vid Barn- och Ungdomspsykiatrin i Umeå, ska berätta om. Programmet avslutas med en panel där en mängd experter samt beslutsfattare från landstings- och kommunalnivå deltar.

Se programmet i Umeå universitets kalendarium

Konferensen arrangeras av Umeå universitet, Svenska Prematurförbundet, Lilla Barnets Fond och Svenska Neonatalföreningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Angelica Jonsson, Enheten för pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitetTelefon: 090-785 3599
E-post: angelica.jonsson@umu.se

Redaktör: Daniel Harju