"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-13

Konferens: Delaktighet i textsamhället

NYHET Välkommen till Umeå universitet och den svensk/norska forskar- och praktikerkonferensen om läsande och skrivande, 13–15 februari 2013!

Välkommen till Umeå universitet och den svensk/norska forskar- och praktikerkonferensen om läsande och skrivande, 13–15 februari 2013! Det övergripande temat för konferensen är delaktighet i textsamhället; hur kan människors delaktighet ökas?

Initiativet till konferensen har tagits då kraven på god läs- och skrivförmåga har förändrats i samhället. Dagens samhälle kräver att människor kan bygga upp, bredda och använda sina kunskaper med hjälp av det skrivna ordet, oavsett vilket medium man använder.

Mer information och anmälan på konferensens hemsida

Redaktör: Magnus Nordström