"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-06

Konferens: Den fysiska aktivitetens betydelse för mental hälsa

NYHET Svensk Idrottspsykologisk Förening och SISU Idrottsutbildarna inbjuder tillkonferens på Umeå universitet onsdagen den 12 oktober.

Datum: 2011-10-12
Tid: 10.00 - 17.00
Plats: Iksu sport, sal Luxemburg
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Den fysiska aktivitetens betydelse för mental hälsa

Dagen syftar till att förmedla såväl teoretiska som praktiska kunskaper kring fysisk aktivitet och dess betydelse för en god psykisk och fysisk hälsa.
Vid sidan av kardiovaskulära sjukdomar och övervikt/ fetma är mental ohälsa – som depression och olika ångestsyndrom – det som är mest belastande för sjukvården. Precis som hjärt- och kärlsjukdomar respektive fetma kan mental ohälsa både förebyggas och rehabiliteras genom fysisk aktivitet. Något förenklat är det möjligt att hävda att fysisk inaktivitet är det

Dagen inleds med att Peter Hassmén, ordförande i SIPF, hälsar alla välkomna, varefter han fortsätter med en föreläsning kring den fysiska aktivitetens betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan.

Johan Eriksson, från institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet, fortsätter med att beskriva vad som händer i hjärnan vid fysisk aktivitet och vilka positiva förändringar som kan påräknas när en person som lider av mental ohälsa börjar aktivera sig fysiskt.

Efter lunchen kommer Cecilia Edström från Västerbottens Läns Landsting att tala om fysisk aktivitet på recept (FaR®) och hur landstinget arbetar med att uppnå visionen att Västerbotten ska ha världens friskaste befolkning till år 2020.

Mattias Lundberg, institutionen för psykologi, följer upp med att prata om hur internet kan användas för att motivera människor att öka sin fysiska aktivitetsnivå.

Dagen avslutas med två mer praktiskt fokuserade inslag. Magnus Lindwall, verksam vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet pratar om motivation utifrån självbestämmandeteorin och hur den kan tillämpas i praktiken.

Sist ut är Johan Andreasson, personlig tränare vid IKSU, som ger tips och råd kring att sätta realistiska mål och att gå ifrån att tänka på fysisk aktivitet till att faktiskt bli fysiskt aktivare.

Konferensavgift: 800 kr (500 kr för heltidsstudenter, uppge detta vid
anmälan). I avgiften ingår föreläsningar, lunch, eftermiddagsfika samt medlemskap i Svensk Idrottspsykologisk Förening år 2012.

Maila in din anmälan till Peter Hassmén samt betala in konferensavgiften på SIPF:s bankgironummer 5377-0392 (kom ihåg att ange ditt namn och att inbetalningen gäller ”höstkonferens 2011”).

Arrangör: Svensk idrottspsykologisk förening och SISU Idrottsbildarna
Kontaktperson: Peter Hassmén

Svensk Idrottspsykologisk förening

Avgift: 800 kr (500 kr för heltidsstudenter)
Sista anmälningsdag: 2011-10-05 kl. 23.00.

Redaktör: Anna Svanbeck