"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-10

Konferens i astrobiologi – om liv på jorden och ute i universum

NYHET Umeå universitet och styrelsen för Sveriges astrobiologiska nätverk, SWAN, anordnar en konferens i astrobiologi 16-17 oktober med en tvärvetenskaplig skara av föreläsare samt företrädare för de flesta stora rymdorganisationer i Sverige. Alla intresserade välkomnas att delta.

Bild: NASA

Astrobiologer letar efter livets ursprung och försöker förstå livets utveckling och potential att överleva och utvecklas – här på jorden eller någon annanstans. Forskningen är mångvetenskaplig och sammanför geologi, biologi, kemi, fysik, astronomi, bioteknik och humaniora på ett nytt sätt med frågan om livets utveckling och hållbara framtid i universum som gemensam nämnare.

Med upptäckten av organismer som kan leva under extrema förhållanden, virus och fossila rester från jordens tidigare utvecklingsfaser har forskarna utvidgat sin förståelse för livets gränser och potential på ett häpnadsväckande sätt. Utmaningen ligger nu i att förstå de grundläggande principerna för liv och medvetande i allmänhet och hur de interagerar med den komplexa biogeosfären, och hur man kan utveckla en hållbar teknologi och framtid.

– Konferensen kommer att belysa dessa frågor ur både ett vetenskapligt och ur ett populärvetenskapligt perspektiv. Vi har fått hit ett antal högintressanta talare, säger Natuschka Lee, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Hon är huvudansvarig för konferensen tillsammans med professor Asta Pellinen, Institutionen för fysik.

Ett axplock av föreläsare från andra delar i Sverige:

  • Javier Martin Torres, professor vid Luleå tekniska universitet. Han har jobbat hos CalTech, NASA, JPL, är gästprofessor hos Charles Cockell vid det astrobiologiska centrumet i England samt involverad i framtida Mars-expeditioner.
  • Eric Zackrisson, forskare vid Uppsala universitet. Han är en av Sveriges få SETI forskare – och han kommer faktiskt ursprungligen från Umeå.
  • Ingemar Jönsson, professor vid Högskolan Kristianstad. Han var med om att skicka björndjur, millimetersmå organismer, upp till rymden med mera.

Dessutom kommer ett flertal forskare från olika fakulteter vid Umeå universitet att föreläsa kring viktiga teman relaterat till jordens framtid i universum, såsom ekologi, klimatforskning, rymdfysik, kemi, medicin, molekylärbiologi, arkeologi, kulturhistoria och filosofi.

Två populärvetenskapliga evenemang äger rum under konferensensens två dagar. Det ena kommer att organiseras på Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC), i samarbete med Svenska Rymdsällskapet från Stockholm, om rymdkolonisering (”Cities in space, som har tidigare organiserats på Tekniska museet  och KTH i Stockholm) och där man efter en föreläsning får öva sig på att bygga rymdstäder, det andra är en kvällsaktivitet på Umevatoriet.

Mer information om konferensen

Mer information om Umevatoriet

Mer information om rymdkolonisering (”Cities in space”)

För mer information, kontakta gärna:

Natuschka Lee, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 090-785 54 47, 070-375 12 13
E-post: natuschka.lee@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh