"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-30

Konferens om barn- och ungdomsidrott

NYHET Fokus under Riksidrottsförbundets konferens om barn- och ungdomsidrott är på aktuell forskning om idrottsliga utvecklingsmiljöer och den huvudsakliga delen av konferensens program består av forskare som presenterar sitt arbete. En av de inbjuda talarna är Inger Eliasson från Pedagogiska institutionen.

Inger Eliasson, Umeå universitet och Karin Redelius, GIH i Stockholm, har genomfört en studie om ungdomars delaktighet inom svensk ungdomsidrott. Studien visar att delaktigheten är villkorad och ojämlik. Studien belyser olika former av delaktighet. Resultaten visar att ungdomar upplever en hög social delaktighet medan den politiska delaktigheten är lägre och allra lägst är den som forskarna benämner den tävlingsidrottsliga delaktigheten.

- Ett intressant resultat är att de högpresterande upplever att de har ett större inflytande. Samtidigt ser vi att de ungdomar som deltar i mer elitinriktade idrottmiljöer känner sig mer pressade att prestera idrottsligt för att bli inkluderade, berättar Inger Eliasson.

Vår idrott – eller deras?

Rapporten "Vår idrott – eller deras?
Unga idrottares perspektiv på delaktighet" av Karin Redelius och Inger Eliasson går att ladda ner och läsa i sin helhet

Riksidrottsförbundets konferens 30-31 mars

Konferensen riktar sig till representanter från specialidrottsförbund som arbetar med utveckling av barn- och ungdomsverksamhet (inklusive förbundens elitinriktade utvecklingsmiljöer) samt representanter från tillhörande distriktsförbund och representanter från RF/SISU och RF-SISU distrikt.