"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-08

Konferens om den emotionella hjärnan

NYHET Den 10–12 november har Sveriges neuropsykologer konferens i Umeå. Några av de mest framstående forskarna kommer att belysa känslolivets neuropsykologi på ett mångfacetterat och djupgående sätt.

Föredragen kommer att behandla allt från åldrandets påverkan på hjärnan, autism, ADHD och ångest till en behandlingsmetod för kronisk stress. Forskare från Umeå, övriga Sverige och USA medverkar.

Bland de internationella talarna kan Richard Davidson, prisbelönt professor i psykologi och psykiatri, University of Wisconsin-Madison, nämnas. Han är internationellt känd bland annat för sin forskning kring känslolivets bas i vår hjärna och har särskilt fokuserat på affektiva sjukdomar som depression samt ångest.

Professor Elizabeth Phelps, NY University, studerar kognitiv neuropsykologi som rör inlärning och minne och hur detta påverkas av våra känslor.

Mats Fredriksson, professor i klinisk psykologi, Uppsala universitet, är en av de svenska forskare som ägnat affekten rädsla och ångesttillståndet social fobi stort intresse. Social fobi utgör idag den största gruppen av alla fobiska tillstånd.

Konferensen som är ett samarrangemang av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting äger rum i Umeå Folkets Hus. Under konferensen äger även Sveriges Neuropsykologers Förenings riksstämma rum.

Programmet finns på: www.umea.fh.se/emotionella 

Kontaktpersoner:

Roland Säll Tel: 070-227 00 56

Rigmor Brännström Tel: 070-245 44 34

Redaktör: Carina Dahlberg