"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-01

Konferens om gränsöverskridande forskning

NYHET Fler forskningssamarbeten över ämnesgränserna. Det är ett av målen med den internationella konferens som äger rum vid Umeå universitet den 7–8 maj, och som samtidigt blir en test av ett sätt att bedriva tvärvetenskaplig forskning.

Tvärvetenskaplig forskning blir alltför sällan verkligt gränsöverskridande. Det anser man vid Synpraxia interdiciplinärt forum vid Umeå universitet, som vid konferensen ”Success and failure – Bridging the interdisciplinary gap” presenterar sin metod för att uppnå forskning över gränserna för traditionella vetenskapsområden.

Tid & plats: 7–8 maj 2004 i hörsal F, Humanisthuset, Umeå universitet.

Media hälsas välkomna.

Detaljerat program med tidsangivelser och deltagarförteckning finns på www.umu.se/humfak/synpraxia/Conference_Umea_200405_eng.html

Forskningsamarbeten mellan naturvetenskap, humaniora, medicin och samhällsvetenskap är inte något nytt. Tvärvetenskap är tvärtom ett väl använt ord i den akademiska världen. Inom Synpraxia anser man dock att ansatserna ofta stannar vid att humanister deltar på den naturvetenskapliga planhalvan eller vid konferenser där olika ämnen presenteras bredvid varandra. Jämnbördiga samarbeten som tillför ny kunskap på båda sidor är sällsynta.

Med hjälp av en egen arbetsmodell har man inom Synpraxia velat utveckla det vanliga tvärvetenskapliga mötet till konkreta och gemensamma vetenskapliga arbeten. Under de senaste två åren har man startat ett antal forskningsprojekt som utgår från problem som inte kan lösas inom ett ämnes gränser.

Ett Synpraxia-projekt kan ha deltagare från ämnen som filosofi, fysiologi, religionsvetenskap och växtfysiologi och målet är att vart och ett av dessa ämnen ska förnyas och berikas av samarbetet. Projekten handlar om så olika ämnen som riskhantering, vetenskapernas språk och fiskodling.

Läs om Synpraxias projekt på
www.umu.se/humfak/synpraxia/proj.html

För att inför en vetenskaplig publik testa den arbetsmodell som Synpraxia representerar och för att stimulera till vetenskaplig diskussion kring tvärvetenskaplig forskning har Synpraxia bjudit in till en öppen internationell konferens. Ämneskompetenta och välrenommerade forskare har bjudits in för att inför en internationell publik kritisera projektens uppläggning, innehåll och resultat. Förhoppningen är att konferensen ska stimulera andra forskare att starta Synpraxia-liknande projekt och vidga nätverket av forskare som är intresserade av tvärvetenskapliga frågeställningar.

Synpraxias medlemmar är etablerade forskare inom humaniora, naturvetenskap, teologi och statsvetenskap från Umeå universitet, Uppsala universitet, SLU och Naturhistoriska riksmuseet.

Mer information om det nationella seminariet Synpraxia Interdisciplinärt Forum vid Umeå universitet: www.umu.se/humfak/synpraxia

För ytterligare information eller intervju, kontakta

Benoni EdinTel 090-786 54 98
E-post Benoni.Edin@physiol.umu.se

Anna Lydia SvalastogTel 090-786 52 86
E-post: annalydia.svalastog@religion.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink