"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-18

Konferens om Hållbar bebyggelseutveckling

NYHET Den 3-4 juni anordnar CERUM (centrum för regionalvetenskap) återigen en konferens på Umeå Folkets hus som handlar om hållbar bebyggelseutveckling. Konferensen kan ses som ett fristående inspel i debatten eller som en påbyggnad av konferensen som hölls den 7 maj.

Bland talarna återfinns Peter Örn ordförande för Delegationen för hållbara städer, David Sims Gehl Architects, Johan Rådberg Lunds universitet, Umeås kommunalråd Lennart Holmlund och kulturchef Fredrik Lindegren mfl. Konferensen vänder sig särskilt till yrkesutövare med anknytning till hållbart byggande och hållbar stadsbyggnad.

- Konferensen syftar till att utgöra en arena för ökat kunskapsutbyte mellan olika aktörer inom hållbart byggande och hållbar stadsbyggnad. CERUMs förhoppning är att konferensen ska vara del av en större satsning på fördjupad forskning och utveckling inom området, säger Jeanette Kjellberg CERUM.

Hållbar regional utveckling handlar om att skapa en attraktiv region för människor och för företag, skapa mångfald samt utveckla de resurser som finns i regionen. Alla dessa aspekter kan på ett eller annat sätt knytas till regionens bebyggelse. Hållbart byggande innebär att hänsyn tas till sociala, ekonomiska, ekologiska, tekniska och kulturella värden.

Program 3 juni

9.45   Session 1          Ordförande Lennart Holmlund, kommunalråd Umeå kommun         Peter Örn ordförande för Delegationen för hållbara städer         Johan Rådberg, Lunds universitet: ”Den segregerade staden = den                               ohållbara staden”
         Lena Steffner, Lunds universitet: ”Värderingsmetod för stadsmiljöer”

12.00, Lunch

13.00  Session 2          Ordförande Fredrik Lindegren, kulturchef Umeå kommun          René Kural, School of Architecture, Copenhagen: ”Arenabyggandets                             ekonomi och arkitektur”          Dan Hallemar, Tidskriften Arkitektur: ”Arenan som drömfabrik”
          Peter Kjaer, Arkitekthögskolan Umeå: ”Stadens kulturella hållbarhet

15.00  Kaffe/te

15.30 Session 3         Ordförande Olle Forsgren, stadsarkitekt Umeå kommun         Thomas Hellqvist, Blekinge Tekniska Högskola: ”Rumsbegreppet – ett                          problem i ingenjörssamhället”
         Erland Ullstad, Växjö universitet/Växjö kommun/Delegationen för hållbara                    städer: ”Hållbar stadsutveckling, teori och praktik”

17.15 Lars Westin, CERUM, avslutar dagen

19.30 Middag

Program 4 juni

8.30  Session 4        Ordförande, Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande Umeå kommun         Michael Jalmby, Esam: ”Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i                    kallt klimat”
         Per Persson, NAF Arkitiektkontor AB/Luleå tekniska universitet: ”Livable                        Winter Cities på Nordkalotten”

10.00 Kaffe/te

10.30  Session 5          Ordförande, Lars Westin, professor CERUM Umeå universitet          David Sims, Gehl Architects: ”Städer för människor”
          Ulf Ranhagen, SWECO AB / Delegationen för hållbara städer: Planering av                     ny stad i Kina – ett möjlighetsfönster för hållbar utveckling

12.30  Lunch och avslutning

Konferensen ges av CERUM, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet inom projektet ACANALYS, som finansieras av:
Europeiska Unionens strukturfonder, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting. Umeå kommun, Lycksele kommun, Skellefteå kommun, Umeå universitet. Projektet stöds av Västerbottens handelskammare och Företagarna Västerbotten.”

Deltagandet är kostnadsfritt och finansieras av ACANALYS. Anmälan senast den 26 maj till Jeanette Kjellberg tel. 090-786 68 97, jeanette.kjellberg@cerum.umu.se

Meddela gärna om särskild kost önskas.

Mer information på CERUMs webbplats