"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-01

Konferens om hur den ekonomiska krisen påverkar äldre i Europa

NYHET Hur påverkas äldre personer av ekonomiska kriser? Hur hanterar politiker det faktum att en allt större del av befolkningen består av äldre? Hur upplever människor sin egen ålderdom? Dessa frågeställningar och många fler tas upp på konferensen “Ageing in the light of crises: Economic crisis, demographic change, and the search for meaning”.

– Den aktuella ekonomiska krisen har allvarliga effekter för alla åldersgrupper och särskilt för äldre. Äldre personer har generellt en högre fattigdomsrisk och på grund av förändringar i samhällsekonomin kan fler bli tvungna att arbeta längre, även efter pensioneringen. Den utvecklingen förändrar livet för äldre personer och ställer krav på politiker, säger Kathrin Komp, postdoctor vid sociologiska institutionen, Umeå universitet.

En åldrande befolkning är ett globalt fenomen, och Europa är den världsdel som har störst andel äldre. Det är därför nödvändigt att veta mer om situationen för äldre människor. Denna situation förändras på grund av den ekonomiska krisen.

Konferensen organiseras av Research Network on Ageing in Europe, Sveriges gerontologiska sällskap och sociologiska institutionen vid Umeå universitet den 3-5 oktober och vänder sig till forskare från hela Europa.

Konferensen hålls på engelska.

Pressen hälsas välkommen!

Läs mer om konferensen

Plats: Universum och Humanisthuset, Umeå universitet.
Tid: 3-5 oktober 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Kathrin Komp, postdoctor, sociologiska institutionen, Umeå universitet
E-post: kathrin.komp@soc.umu.se
Tel: 090-786 5457

Redaktör: Eva Stoianov