"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-23

Konferens om människans luktsinne

NYHET Institutionen för psykologi var värd för årets Olfactus-konferens, som hölls i Umeå 19-20 maj, med forskare från Sverige, Tyskland, Finland, Spanien och Polen inom området människans luktsinne.

Ofactus är en årlig konferens baserat på ett nätverk av forskare, huvudsakligen verksamma i Sverige, inom området människans luktsinne. I likhet med många andra nätverk/konferenser är syftet att dela med sig av sina vetenskapliga erfarenheter och att öka samarbetet mellan forskarna.I år deltog 31 personer i konferensen, med deltagare även från Tyskland, Finland, Spanien och Polen. Innehållet var mycket brett, med föredrag om t ex immunologiska, emotionella och beteendemässiga reaktioner av luktande ämnen, kliniska applikationer och jämförelser mellan sinnen.Konferensen ordnades av Anna-Sara Claeson, Linus Andersson och Steven Nordin, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
Läs mer om institutionens forskning