"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-15

Konferens om organiserad brottslighet på global, regional och nationell nivå

NYHET Är organiserad brottslighet är ett ökat hot mot säkerhet och demokrati? Det diskuteras av bland andra Tomas Bodström och Anita Klum på den årliga Pax Nordica- konferensen vid Umeå universitet den 22 februari.

Konferensen behandlar olika aspekter av organiserad brottslighet och kommer bland annat att ta upp de utmaningar som svenska militärer i internationella fredsbevarande operationer ställs inför och om trafficking är vår tids slaveri. Det finns en utbredd föreställning om att Sveriges och andra nationers säkerhet i dag utmanas framförallt av internationell terrorism och olika typer av miljörisker. Renodlade militära hot betraktas som mindre relevanta för svenskt vidkommande och den allmänna debatten präglas av allt tydligare fokus på säkerhetsproblem som härstammar från andra delar av världen.

– Därför tenderar frågorna om den organiserade brottslighetens utbredning och den nationella säkerheten att behandlas som separata ämnen, säger Niklas Eklund, Fil. Dr. och universitetslektor i Statsvetenskap vid Umeå universitet. Men tecknen på att den organiserade brottsligheten samexisterar med andra typer av icke-traditionella hot, mot nationell och internationell säkerhet, blir allt tydligare. Den internationella organiserade brottsligheten verkar få alltmer direkta konsekvenser genom att utmana staters suveränitet, säkerhet och demokratiska värden. Den ställer dessutom nationer och internationella samarbetsorgan inför svåra avvägningar när det gäller frågor om integritet kontra effektiv brottsbekämpning.

PAX NORDICA 2007 handlar om dessa spännande och aktuella frågor. Det blir en lärorik eftermiddag med ämneskunniga talare, diskussion och debatt. Konferensen äger rum i Hörsal G i Humanisthuset torsdagen den 22 februari, kl. 13.00–17.15.
För mer information se www.pol.umu.se

Kontakta gärna: Niklas Eklund, universitetslektor, statsvetenskap,
tel: 090-786 61 72, epost: niklas.eklund@pol.umu.se

Redaktör: Karin Hertz