"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-15

Konferens om personalbristen inom sjukvården samlar landets beslutsfattare i Umeå

NYHET Landets hälso- och sjukvård går på knäna. Personalbristen skapar problem inom både sjukhusvård, primärvård och kommuner. Samtidigt är söktrycket till vissa vårdutbildningar lågt. På InFuturum 17-18 november diskuteras vilka lösningar som landstingen, de medicinska fakulteterna, Socialstyrelsen och regeringen ser på det växande problemet.

Vid konferensen InFuturum på Elite Hotel Mimer i Umeå samlas omkring 110 beslutsfattare från landets landstingsledningar och medicinska fakulteter för att diskutera framtidens kompetens- och personalförsörjning inom svensk hälso- och sjukvård. Vid konferensen deltar representanter för regeringen, Socialstyrelsen och statliga utredningar.

Professor och överläkare Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör i Västerbottens läns landsting beskriver bemanningssituationen inom sjukvården som ansträngd vad gäller tillgången på läkare och annan vårdpersonal både inom universitetssjukvården och övrig hälso- och sjukvård:

- Trots aktivt arbete har situationen knappast förbättrats, utan i vissa fall till och med försämrats. Den stora generationsväxlingen är en bidragande orsak, men även en mängd andra orsaker såsom hårt pressade arbetssituationer och för vissa personalkategorier missnöje med lönerna.

- För sjukvården är behovet av lösningar på kort och lång sikt akut och gemensamma åtgärder på lokal, regional och nationell nivå helt nödvändiga. För att säkerställa en fortsatt jämlik och tillgänglig vård av hög kvalitet pågår intensiva samarbeten både för att öka rekryteringen och behålla befintlig personal. Insatserna handlar bland annat om att förbättra arbetsförhållanden och tydliggöra attraktiva karriärvägar för de olika personalkategorierna, säger Mikael Wiberg.

Till universitetets utmaningar hör att möta sjukvårdens stora personalbehov.

– Trots en mycket god arbetsmarknad har vissa program ett lägre söktryck. Det är exempelvis stor brist på biomedicinska analytiker och vi ser gärna att vi har fler sökande till denna utbildning, säger Diana Berggren, dekan vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

En annan utmaning är att de statliga anslagen till utbildning inte har ökat på senare år.

– Bra utbildning kostar, och den praktiska och kliniska undervisningen är ofta en stor utgift. De stagnerade statliga anslagen innebär därför en utmaning för oss att inom de givna ekonomiska ramarna bibehålla den höga kvalitet som vi idag har på våra utbildningar, säger Diana Berggren.

InFuturum Umeå
TEMA: Framtidens kompetens inom svensk sjukvård – Hur säkra denna både akademiskt och kliniskt?
När: torsdag 17 och fredag 18 november
Tid: 09.00-18.00 (torsdag) och 8.30-12.00 (fredag)
Var: Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75, Umeå

Konferensprogram
Arrangörer
Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting

Redaktör: Lena Åminne