"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-23

Konferens om stadens hållbara livsmiljö

NYHET Den 7 maj anordnar Cerum (centrum för regionalvetenskap) en konferens på Umeå Folkets hus som handlar om stadens hållbara livsmiljö. En av talarna är Stefan Edman, biolog och författare, som kommer att tala utifrån ämnet ”Bilen, biffen, bostaden”. Konferensen vänder sig särskilt till yrkesutövare med anknytning till hållbart byggande och hållbar stadsbyggnad.

- Konferensen syftar till att utgöra en arena för ökat kunskapsutbyte mellan olika aktörer inom hållbart byggande och hållbar stadsbyggnad och ska ses som ett inspel i debatten om livsmiljön och dess utformning. CERUMs förhoppning är att konferensen ska vara startskotten i en större satsning på fördjupad forskning och utveckling inom området, säger Jeanette Kjellberg, CERUM.

”Hållbar regional utveckling handlar om att skapa en attraktiv region för människor och för företag, skapa mångfald samt utveckla de resurser som finns i regionen. Alla dessa aspekter kan på ett eller annat sätt knytas till regionens bebyggelse. Hållbart byggande innebär att hänsyn tas till sociala, ekonomiska, ekologiska, tekniska och kulturella värden.”

Program

9.30 Professor Lars Westin, föreståndare CERUM hälsar välkomna 9.45 Stefan Edman, biolog och författare: ”Bilen, biffen, bostaden”
11.00 Per Lundin, KTH: ”Bilsamhället”

12.00 Lunch

13.00 Monica Andersson, Stockholms universitet: ”Politik och stadsbyggande”
14:00 Diskussion

14.30 Kaffe/te

15.00 Jerker Söderlind, KTH: Hållbar stadsutveckling 16.00 Presentation av de tre beviljade investeringsprojekten av Delegationen för hållbara städer 16.45 Diskussion
17.30 Avslutning

Konferensen ges av CERUM (Centrum för regionalvetenskap) vid Umeå universitet inom projektet ACANALYS, som finansieras av: Europeiska Unionens strukturfonder, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting. Umeå kommun, Lycksele kommun, Skellefteå kommun, Umeå universitet. Projektet stöds av Västerbottens handelskammare och Företagarna Västerbotten.”

Deltagandet är kostnadsfritt och finansieras av ACANALYS. Anmälan senast den 30 april till Jeanette Kjellberg tel. 090-786 68 97, jeanette.kjellberg@cerum.umu.se

Mer information: www.cerum.umu.se