"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-04

Konferensen där presentationsprogram inte är tillåtet

NYHET Den 10–12 december samlas ledande forskare inom fältet digital humaniora vid HUMlab, Umeå universitet, för konferensen “Genres of Scholarly Knowledge Production”. Förutom att diskutera aktuell forskning ska konferensdeltagarna också utmana hur forskning redovisas. Forskarna får därför inte använda Powerpoint eller något annat liknande program när de ska hålla sina föredrag.

Via ett specialbyggt uppladdningssystem får forskarna skicka videofiler, ljudfiler och bildfiler till HUMlab. I systemet kan forskarna gå runt i en digital 3D-modell av HUMlab och se hur deras filer kommer att visas under konferensen. Väl på plats kommer forskarna sedan kunna presentera sina resultat med hjälp av upp till 11 digitala skärmar samtidigt. Även konstnärer och dansare kommer att använda sig av systemet, och visa upp sina alster under samma förutsättningar.
– Det är lätt att prata om att vi skulle behöva förnya sättet vi presenterar forskningsresultat, men svårare att veta hur den förnyelsen skulle gå till. Under denna konferens skapar vi en möjlighet att experimentera med alternativa presentationssätt och på så sätt öka vår förståelse för hur kunskapsproduktion och medium interagerar, säger professor Patrik Svensson, ansvarig för konferensen.

Flera av de deltagande forskarna, som bland annat kommer från prestigeuniversitet som Stanford University och University of California, är experter på hur man kan strukturera och visualisera humanistisk forskning.
– Ett övergripande tema för konferensen är att undersöka hur vetenskaplig kunskap produceras, fortsätter Patrik Svensson, och vilken roll digitala verktyg spelar för den produktionen. I det sammanhanget är det viktigt att vara medveten om att det sätt vi presenterar på spelar roll för vilken kunskap som förmedlas. Exempelvis har utformningen av program som Powerpoint – som har funnits i ungefär 30 år – inte bara stor betydelse för hur vi presenterar rön inom universitetet, utan sådana verktyg har också stor inverkan på hur vårt samhälle organiserar och förmedlar information.

Under Genres of Scholarly Knowledge Production kommer sex föreläsningar vara öppna för alla intresserade. Du hittar information om föreläsningarna på konferenshemsidan: humlab.umu.se/goskp2014/opentalks

Vid frågor, kontakta gärna:
Patrik Svensson, 070-397 8466, patrik.svensson@humlab.umu.se
Elin Andersson: 0730-397594, elin.andersson@humlab.umu.se

Se också: www.humlab.umu.se/goskp2014

Redaktör: Elin Andersson