"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-25

Konferensrapport - COVID-19 in the Arctic

NYHET 19-20 maj organiserade US Naval War College, Wilson Center's Polar Institute, och US Arctic Research Commission en virtuell konferens om COVID-19 i Arktis. Under två dagar erbjöds en serie paneler som fokuserade på lokal hälsa, ekonomiska aktiviteter, marin övervakning, forskning, internationell påverkan med mera. Bland talarna fans ledande röster från olika delar av Arktis, regionala och statliga företrädare, akademin, internationella entiteter och den privata sektorn

Text: Anngelica Kristoferqvist

I öppningssessionen konstaterade Alaskas guvernör Mike Dunleavy att Alaska så här långt har minst antal COVID-19-smittade I hela USA men påpekade samtidigt att hälsovårdens infrastruktur inte visat sig vara tillräcklig. Anne Zink, som är högsta chef för delstatens medicinalväsende och som blivit en stor profil I kampen mot pandemin underströk vikten av regionala hjälpinsatser, geografiska strategiska mål samt behovet av att kunna testa alla inresande.  Hon uttryckte en önskan att samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning ska kunna ges möjlighet att undersöka COVID-19:s effekt på kulturell förändring och kommunikation och att medicinsk forskning måste fokusera på immunologi, immunsystemets respons, vaccin och utsatta grupper

Peter Sköld var inbjuden att medverka i panelen Arctic History of Viral Epidemics and Pandemics. Diskussionen innefattade den epidemiologiska utsattheten för avlägsna områden, befolkningens immunitetsstatus, hälsovårdens infrastruktur, trångboddhet, åldersstrukturer och lokal pandemiplanering. Konferensen belyste också frågor om digital uppkoppling, turism, forskningsetik, förstärkning av sociala problem, kontakter mellan generationerna och marina aktiviteter.  

Hela konferensen återfinns här.

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47