"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-10

Konfererar om energieffektiv renovering av byggnader

NYHET Umeå universitet tillsammans med partner från Finland och Norge undersöker möjligheten att inrätta ett renoveringscentrum i norra Skandinavien. Syftet med projektet är att underlätta spridningen av kunskap om energieffektiv renovering och att höja kompetensen för att utföra energieffektiva renoveringar i regionen. På Umeå universitet organiseras en workshop den 23 januari där talare håller föredrag om olika aspekter på energieffektiv renovering.

Professor Thomas Olofsson samordnar workshopen om energieffektiv renovering. Foto: Mattias Pettersson

När byggnader ska renoveras är det viktigt att samtidigt se över möjligheterna att energieffektivisera. Det finns god potential att minska energianvändningen och därmed även energikostnaden.

Ämnena på halvdagskonferensen på Sliperiet innefattar planeringsmetod för och val av åtgärder som är ekonomiskt bärkraftiga, betydelsen av holistisk tillvägagångssätt vid renovering samt lärdomar från ett energieffektivt renoveringsprojekt i Ålidhem.

– Spridning av erfarenheter och redan känd kunskap om renovering och energieffektivisering är en viktig del i projektet. Beträffande betydelsen av centrumbildningen så ser vi det som viktigt att för den region som omfattar norra Skandinavien, fånga specifika utmaningarna, delge erfarenheter och utveckla ny kunskap om energieffektiv renovering, säger Thomas Olofsson, professor på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet och samordnare för workshopen.

Nordic Renovation Center är ett projekt som finansieras av EU inom ramen för programmet Interreg Botnia-Atlantica.

Om workshopen:

Tid: Tisdag den 23 januari, klockan 8:30-12:30
Plats: Sliperiet, Konstnärligt campus.

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Olofsson, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitetTelefon: 070-340 64 21
E-post: thomas.olofsson@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh