"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-07

Köns- och stress-steroid ökar matintaget och kan leda till viktuppgång

NYHET Kroppsegna steroider kan ge ett ökat matintag, framför allt av energirik mat, och även kopplas till ökad viktuppgång hos råttor. Det visar Ellinor Holmberg i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 13 maj.

– Det intressanta med denna kroppsegna steroid, allopregnanolon, som vi har studerat, är att förhöjda nivåer har uppmätts både hos män och kvinnor som lider av fetma. Allopregnanolon har också kopplats till övervikt och vissa ätstörningar, vilket gör studier av steroiden extra viktiga för att förstå mekanismerna bakom utveckling av övervikt, fetma och andra kostrelaterade problem, säger Ellinor Holmberg, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.

Det finns många orsaker till överätning och på sikt utveckling av övervikt och fetma. Ellinor Holmberg har i sin avhandling visat att allopregnanolon som bildas när könshormonet progesteron bryts ner i kroppen, får råttor att äta mer, speciellt av mer energirik mat. Dessutom ger allopregnanolon en ökad viktuppgång när råttorna fått tillgång till en diet med högt fettinnehåll i regelbundna måltider.

Allopregnanolon har sin effekt via så kallade GABAA-receptorer i hjärnan. GABA är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan och flera studier har visat att just GABA och GABAA-receptorerna har en stor betydelse för regleringen av matintag. Det är därför mycket sannolikt att allopregnanolon påverkar hur mycket man äter genom att binda till GABAA-receptorer i hjärnan.

Ellinor Holmberg har bland annat visat att råttor ökar sin måltidsstorlek vid behandling med allopregnanolon. Detta kan vara av betydelse eftersom en ökad måltidsstorlek har kopplats till fetma. Råttor som fick allopregnanolon ökade sitt intag av den mest energirika/fettrika maten i en valsituation. Däremot sågs i en annan valsituation ingen påverkan på intag av en mer belönande sockerlösning. På sikt gav även upprepade allopregnanolon-behandlingar ökad kroppsvikt hos råttor som fick måltider med högt fettinnehåll. Viktuppgången var korrelerad till hur mycket de åt.

Råttorna klassificerades också efter deras benägenhet att bli feta. Både råttor som var motståndskraftiga mot fetma och råttor med en benägenhet för fetma gick upp mer i vikt när de fick behandling med allopregnanolon, jämfört med placebo, när de fick regelbundna måltider av en diet med högt fettinnehåll. Behandlingen med allopregnanolon hade även en tydligare effekt under råttornas aktiva period. Eftersom vissa födointagsreglerande neuron är mer aktiva under denna period kan detta betyda att effekten av allopregnanolon är beroende av dessa.

Ellinor Holmberg har också studerat effekterna av en möjlig blockerare av allopregnanolon på GABAA-receptor subtyper som är viktiga för födointagsreglering.

– Den blockerare vi undersökte visade sig vara effektiv för att blockera effekten av allopregnanolon på en viss typ av GABAA-receptorer, medan den inte blockerade den andra GABAA-receptorer typen. Det innebär att den aktuella substansen kan vara användbar för vidare undersökningar av vilken typ av GABAA-receptorer som är involverade i allopregnanolon-relaterade ökningar av födointaget, säger Ellinor Holmberg.

Avhandlingen är publicerad digitalt

Ellinor Holmberg kommer från Ydre i Östergötland. Hon är biomedicinsk analytiker, samt doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.

För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:

Ellinor HolmbergTelefon: 073-0305996
E-post: ellinor.holmberg@umu.se

Om disputationen

Fredagen den 13 maj försvarar Ellinor Holmberg, Institutionen för klinisk vetenskap, sin avhandling med titeln: Effekter av allopregnanolone på födointag och viktuppgång. (Engelsk titel: Allopregnaolone effects on food intake and weight gain ). Opponent: Bo Söderpalm, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Torbjörn Bäckström.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz