"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-11

Könsskillnader i vetenskaplig produktion

NYHET Internationell och nationell forskning har under lång tid visat att kvinnor överlag har sämre karriärsutveckling än män inom akademin. Den senaste forskningen har visat att könsskillnader i vetenskaplig produktivitet går att se redan under doktorandstudierna. Jonas Lindahl ska under sin tvååriga postdok-tjänst undersöka bakomliggande faktorer.

Jonas Lindah, universitetslektor vid Sociologiska institutionen, kommer påbörja sin Fortefinansierade postdok-tjänst i september. Under två år ska han undersöka bakomliggande faktorer till varför det finns könsskillnader i produktivitet under doktorandtiden och i den tidiga karriären. 

I sitt avhandlingsarbete tittade Jonas och hans medförfattare bland annat på könsskillnader i vetenskaplig produktion under doktorandutbildningen och den tidiga karriären bland doktorander inom medicin, naturvetenskap och teknik vid ett svenskt universitet. De såg att könsskillnader i produktivitet uppkommer redan under doktorandstudierna och att könsskillnaderna består i att män publicerar mer under doktorandstudierna än kvinnor. De såg att de observerade könsskillnaderna till stor del förklaras av att män har större nätverk av samarbetspartners och sam-författar mer med sina handledare än kvinnor.

I det kommande postdok-projekt är grundhypotesen att könsskillnaderna under doktorandstudierna och den tidiga karriären beror på att kvinnor i högre utsträckning än män har olika typer av karriäravbrott. Till exempel graviditet, föräldraledighet, sjukskrivning eller deltidsarbete. I projektet kommer Jonas att kombinera datamaterial från olika arkiv och register för att få detaljerade data och kunna studera detta i stor skala. 

Viktigt ämne att forska kring

Internationell och nationell forskning har under lång tid visat att kvinnor överlag har sämre karriärsutveckling än män inom akademin. Den senaste forskningen har visat att könsskillnader i vetenskaplig produktivitet går att se redan under doktorandstudierna.

- Detta leder till att kvinnor får en sämre start på karriären eftersom vetenskapliga publikationer är viktiga i konkurrensen om tjänster och forskningsmedel. Vi vet dock ganska lite om vilka faktorer som påverkar könsskillnader i produktivitet under doktorandtiden och i den tidiga karriären. Projektet förväntas i stort bidra med kunskap om bakomliggande faktorer för könsskillnader i karriärsutveckling inom akademin och vad vi kan tänkas göra för att motverka dem, förklarar Jonas.