Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-24

Konst på campus synliggörs med ny app och guide!

NYHET Statens konstråd och Akademiska hus har tillsammans med Umeå universitet producerat den analoga och digitala konstguiden "Konstvandring på Umeå universitet. En guide till konsten på campus". Konstvetare Ann-Catrine Eriksson, institutionen för kultur- och medievetenskaper, är redaktör för guiden som presenterades idag.

Konstguiden presenterades i samband med Kultur på campus idag. Guiden är ett gemensamt initiativ mellan Statens konstråd och Akademiska hus för att under kulturhuvudstads- året 2014, och i samband med Umeå universitets 50-års jubileum nästa år, synliggöra och väcka intresse för campusområdets konst. 

 - Tanken är att besökare ska upptäcka nya verk, gömda pärlor och ges en anledning att gå in i nya hus. Det är en sak att det finns konstverk på campusområdet men en helt annan sak att faktiskt aktivt titta på dem. Det är många som efterfrågar att få veta mer om konsten, både studenter och anställda, säger konstvetare och redaktör Ann-Catrine Eriksson.

På Umeå universitets campus finns omkring 1 200 konstverk. Ca 50 av dessa har valts ut och presenteras i konstguiden. Dessa verk ska vara representativa för universitetet och visa på en bredd. Det är en blandning av nya och äldre konstverk gjorda med olika tekniker så som målerier, skulpturer och plast. Verken som presenteras i guiden är tillgängliga för besökare och utspridda utomhus och inomhus i, och omkring olika byggnader på området.

Samtidigt som konstguiden presenterades i pocketbok-format presenterades också en digital version i form av en webb-app för mobiltelefoner.

- Appen är ett test att guida besökaren via mobiltelefonen. Snart kommer det finnas QR-koder vid varje konstverk som ger information om verket och hänvisar besökaren vidare. Det går att följa en tänk rutt eller så får man göra lite som man vill menar Ann-Catrine Eriksson.

Länk till appen kommer finnas vid informationsskyltarna på universitetsområdet.

I samband med den nya konstguiden kommer också fler guidade konstturer ges på campus. Närmast kommer Ann-Catrine Eriksson visa utvald konst från den aktuella boken onsdag den 14 maj kl 18.30, på Universitetsområdet. Samling inför vandringen sker utanför Universum/Aula Nordica.

För mer information om konstguiden och konstvandringar på campus kontakta:

Ann-Catrin Eriksson, 090-786 68 03, ann-catrine.eriksson@arthist.umu.se 

Se konstguiden på webben

Läs mer om och sök våra kurser i konstvetenskap 

Redaktör: Therese Högberg