"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-18

Konsten att återskapa information

NYHET Mängden av digital information växer dramatiskt och likaså behovet av att komprimera den. Mykola Shykula, Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt hur den ursprungliga informationen kan återskapas genom bara några få ledtrådar.

Ny digital teknik, så som mobiltelefoni och sattelitbilder, genererar stora mängder av information som många gånger behöver komprimeras till en form som är både informativ och minneseffektiv. Mykola Shykula har i sin avhandling studerat hur en digital signal kan återskapas med hjälp av en mindre del av den ursprungliga informationen. Exempelvis, för att kunna återskapa det ”väsentliga” i ett digitalt inspelat samtal, så behövs i regel endast en begränsad mängd av den tillgängliga informationen.

Arbetet behandlar bl.a. fallet då den digitala signalen beter sig som en stationär process, t.ex. en regelbunden signal som är någorlunda konstant, och där tekniken run-length encoding (RLE) används för komprimering. RLE-tekniken är vanlig när man komprimerar ljud och bilder i BMP-format. Mykola Shykula undersöker i detalj hur effektivt det går att komprimera data från en process i pappersproduktion. I förlängningen är det möjligt att metoderna kan användas för att på enklare sätt kunna förutsäga ett driftstopp i pappersproduktionen.

Mykola Shykula kommer från Ukraina och har varit vid Umeå universitet sedan november 2001. Dessförinnan har han läst matematik vid Kyivs Shevchenko universitet.

Fredagen den 27 oktober 2006 försvarar Mykola Shykula, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Quantization of random processes and related statistical problems. Svensk titel: Diskretisering av stokastiska processer och besläktade statistiska problem. Disputationen äger rum kl 10.15 i hörsal MA121, MIT-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Igor Rychlik, matematisk statistik, matematikcentrum, Lunds universitet.

För ytterligare information, kontakta:

Mykola Shykula Telefon: 090-786 99 18
E-post: mykola.shykula@math.umu.se

Redaktör: Karin Wikman