"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-27

Konsthögskolan presenterar tolv nya konstverk på Ålidhem

NYHET Projekt Ålidhem är ett offentligt konstprojekt – inte en tävling eller ett beställningsjobb, utan ett forskningsprojekt. På lördag 31 maj 13.00 sker invigningen på planen mellan Ålidhems centrum och Ålidhemsskolan.

Under ett och ett halvt år har tio studenter varit involverade i efterforskningar och diskussioner om Ålidhem, arkitektur, miljonprogrammet och offentlig konst. Hela tiden har offentliga möten och föreläsningar hållits på området. Parallellt med detta har de konststuderande utvecklat och realiserat individuella konstverk.

– Som en del av universitetet och som studenter har vi en unik position och stor frihet att genomföra nyskapande konstverk som utvecklar synen på vad som kan vara konst i offentligt rum, skriver studenterna Ylva Trapp, Frida Krohn, Therese Johansson, Lars Hedelin, Lina Palmqvist, Nguyen Thi Bich Thuy, Per-Arne Sträng, Martina Wolgast, Mariel Rosendahl och Nils-Johan Sjöquist.

Projekt Ålidhem är ett samarbetsprojekt mellan konsthögskolan och Umeå kommun om konst i offentligt rum. Utgångspunkten har varit stadsdelen Ålidhem i Umeå som byggdes under slutet av sextio- och början av sjuttiotalet. Av okänd anledning gjordes aldrig någon konstnärlig utsmyckning. Mot denna bakgrund inledde kommunen ett samarbete med konsthögskolan.

www.projektalidhem.se

Kontakt med projektet fås via e-post till projektalidhem@gmail.com

Redaktör: Helena Vejbrink