Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-30

Konsthögskolan Umeå universitet / Cultural Capital

NYHET Varje vår visar Bildmuseet vid Umeå universitet en utställning med avgångsklassen på masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Årets utställning har titeln Cultural Capital.

Studenterna kommer att presentera sin utställning tisdagen den 6 maj kl 18:30, söndag 11 maj kl 14:00 och tisdag 13 maj kl 18:30

Årets utställning presenterar verk av Lasse Brink, Wenche Crusell, Mark Frygell, Jonas Gazell, Anna Johansson, Ingrid Klintskog, Jens Lindqvist, Camilla Lundquist, Chris Magnusson, Ida Persson, Jaqueline Shabo, Madelaine Sillfors, Matti Sumari och Fabian Tholin.

Utställningen är kuraterad av Viktor Neumann, frilansande kurator baserad i Berlin. Handledare har varit Florian Zeyfang, professor vid Konsthögskolan.

Cultural Capital visar enskilda verk av de nyexaminerade konstnärerna men också gemensamma interventioner med koppling till det offentliga rummet och staden Umeås status som europeisk kulturhuvudstad 2014. Dessa konstnärliga interventioner, varsamma om ett upplevt kulturellt kapital, är resultatet av undersökningar av och reflektioner över konstnärens roll i det sociala fältet.

Till utställningen hör en katalog med texter av Martin Gustavsson, Nicklas Hållén, Igor Isychenko, Christina Meehan Lång, Lina Maria Lopez, Viktor Neumann, Julia Selin, Linnéa Sjöberg, Roland Spolander, Rasmus West och Florian Zeyfang. Redaktör för katalogen är Viktor Neumann.

Med stöd från Umeå2014 kommer masterklassen senare också att medverka i en utställning på ZK/U i Berlin, från 30 maj - 5 juni 2014. 

Läs mer om Cultural Capital

Redaktör: Per Melander