"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-21

Konsthögskolans avgångsutställning öppnar på Bildmuseet

NYHET Årets avgångsutställning tar avstamp i den situation de tolv nybakade konstnärerna befinner sig i; utsända från en relativt skyddad tillvaro till en konstvärld fylld av andra aktörer som gallerister, curatorer, kritiker och inte minst publiken.

Utställningens titel "Dispatched" (avsänt) refererar till avgångselevernas egen situation men också till de konstverk som de nu har adresserat till en publik.

Beata Berggren, Erica Bergman, Stefan Berntzen, David Helander, Anna Henriksson, Ingela Johansson, Moa Krestesen, Jonas Larsson, Stefan Larsson/qnq, Katarina Pirak-Sikku, JM Schmidt och Anna Westin. De tolv konstnärerna visar på Bildmuseet en mångsidighet, både vad gäller val av medium och i innehåll och uttryck, och de tillåts verkligen att ta plats!

Besökaren kommer att mötas av just det myller av olikheter som dagens konstnärer i stort representerar. Man skulle kunna kalla utställningen ett slags lackmuspapper på hur konstvärlden i en ”glokal” värld ser ut just idag. Här återfinns måleri, videodokumentärer, fotografi, performance, installationer, konceptkonst, skulptur, videoinstallationer och även en lådbil.

Utställningskatalogen Dispatched innehåller ett urval av konstnärernas arbeten samt texter producerade speciellt till utställningen, och även en längre essä av Daniel Birnbaum (en av curatorerna för 2003 års Venedigbiennal och årets Moskvabiennal) om vad en konsthögskola egentligen är och betyder idag, plus ”statements” av sex unga och aktiva aktörer på konstfältet. Dessa sex aktörer är gallerister (Peter Bergman, Natalia Goldin Lundh), curatorer (Stella d’Ailly och Niklas Östholm) och skribenter (Natalia Kazmierska och Kim West) vilka kommer att delta den 6 maj i det öppna seminarium som arrangeras av Umeå Konsthögskola tillsammans med Bildmuseet fredag 6 maj. Missa heller inte Beata Berggrens performance "Comet Boy Says – Girl Inform Me" lördag den 30/4 och den 7/5 kl 14.30. 

Årets gästkoordinator är Power Ekroth som är frilansande curator och skribent, samt redaktör för tidskriften SITE. Hon är kritiker för tidskrifterna Artforum.com, Contemporary, Flash Art och Kunstkritikk.no

Programverksamhet

Performance Comet Boy Says – Girl Inform me med Beata Berggren lördag den 30 april och 7 maj klockan 14.30.

Seminarium Dispatched fredag 6 maj 2005

Öppet seminarium med galleristerna Peter Bergman, Natalia Goldin Lundh, curatorerna Stella d’Ailly och Niklas Östholm och skribenterna Natalia Kazmierska och Kim West. Dessa curatorer, gallerister och skribenter kommer från samma generation som studenterna, men har hunnit med några år som etablerade inom sina professioner. De kommer att dela med sig av sin egen erfarenhet om hur det fungerar i "den hårda verkligheten", och förhoppningsvis kommer seminariet att fungera som ett icke-hierarkiskt, och ganska informellt, runda-bordet samtal, där så många som möjligt kan få komma till tals. Samtalet kommer att lyfta blicken från den ganska snäva cirkeln kring själva konstproducerandet, och istället röra sig mot det som ligger utanför, nämligen hur konstprodukten slutligen når sin publik genom ett större socialt sammanhang. 

Vernissage

Lördagen den 30 april kl 14.00.

För mer information

PowerEkroth, gästkoordinatorpowerekroth@hotmail.com
070-739 88 88

Katarina Pierre, intendentkatarina.pierre@bildmuseet.umu.se
090-786 96 32

Monica von Stedingk, informationsansvarigmonica.von.stedingk@bildmuseet.umu.se
090-786 56 08  

Redaktör: Helena Vejbrink