"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-12

Konstkurator återvänder till Umeå som ny föreståndare för UmArts

NYHET Professor Ele Carpenter har utsetts till föreståndare för Umeå centrum för arkitektur, design och konst, UmArts. Hon får det övergripande ansvaret för att utveckla, leda och samordna Umeå universitets konstnärliga verksamheter. Ele kommer att vara baserad på Arkitekthögskolan där hon anställs som professor.

Text: Ingrid Söderbergh

– Jag är mycket glad över att bli en del av UmArts! Det blir ett nytt och mycket spännande sammanhang för mig och det är ett fantastiskt tillfälle att utveckla konstforskningen vid universitetet. Som kurator för samtida konst utvecklar jag nya sammanhang för kreativ tvärvetenskaplig forskning med universitet, offentliga museer och gallerier, så jag ser fram emot de nya möjligheterna i Umeå, säger Ele Carpenter, professor på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

De organisatoriska enheter som ingår i UmArts är Bildmuseet, Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Konsthögskolan samt Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.

Det nya centrumet syftar till att ta ett samlat grepp kring de konstnärliga verksamheterna vid Umeå universitet för att bibehålla och utveckla hög kvalitet, samt skapa en tydlig målbild för det konstnärliga fältet och stärka dess synlighet och genomslagskraft såväl inom universitetet som nationellt och internationellt.

– Det är mycket glädjande att vi nu lyckats rekrytera en föreståndare för UmArts och Ele Carpenter är en mycket kompetent person att leda den verksamheten. Rekryteringsgruppen har gjort ett utmärkt jobb för att få alla bitar på plats. Jag ser fram emot att följa utvecklingen inom UmArts och det konstnärliga området under Eles ledning, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Som ny föreståndare prioriterar Ele Carpenter att börja arbeta med att inrätta ett nytt forskningsnätverk för alla ingående delar i UmArts.

– UmArts kommer att arrangera till exempel läsgrupper för forskare, föreläsningar, workshops och utställningar vilka fokuserar på några av de viktigaste frågorna om hur det är att leva i vår tid: Vård av planeten, Avkolonisering och Den nukleära antropocen. Detta internationellt viktiga program kommer att bidra till att stödja befintlig konstforskning på campus och utveckla nya regionala, nationella och internationella partnerskap, säger hon.

Ele Carpenter har redan en långvarig relation till Umeå universitet alltsedan 2008 då hon erhöll ett konstnärligt postdoktorsstipendium och anställning vid Humlab för att studera sin utställning Öppen källkodsbroderi som hon gjort för Bildmuseet. På vägen fram till att Umeå blev europeisk kulturstad 2010 deltog hon i juryn på stadsturnén för att lyfta fram Umeås internationella kulturella nätverk, vilket hon tycker var ett hedersamt uppdrag.

År 2016 kuraterade hon utställningen Perpetual Uncertainty på Bildmuseet och valde ut konstnärer för att göra nytt arbete som svar på Den nukleära antropocen. Hon var också med och publicerade boken The Nuclear Culture Source Book vilken följde med utställningen som turnerade till Z33 i Belgien och Malmö Konstmuseum (2016-2018).

Pressbild. Foto: Darren Banks

Biografi:

Professor Ele Carpenter kommer senast från Goldsmiths University of London, där hon var docent i curaterande vid the Department of Art och föreståndare för the Nuclear Culture Research Group. Hennes senaste utställningar inkluderar Splitting the Atom på the CAC Center for Contemporary Art och the Energy & Technology Museum i Vilnius i Litauen (2020). Eles forskning inom atomkraft har lett till hennes deltagande i OECDs Kärnenergiorgan, där hon håller föreläsningar och workshops om konst och atomkraftkultur inbegripet djupliggande tidsmarkörer för högaktivt radioaktivt avfall. Hon är gästforskare vid the Institute of the Arts, University of Cumbria, och 2019 tilldelades hon sitt strålskyddsintyg.

Ele Carpenter utbildade sig ursprungligen till konstnär vid Leeds Metropolitan University (1993) och påbörjade sitt doktorsarbete i konstgalleri- och museumstudier vid Manchester University (1996), varefter hon fick en traineetjänst vid the Museum of Modern Art i Oxford. Ele drev därefter ett offentligt galleri i Sunderland i norra England i fem år och därefter hjälpte hon till att upprätta samhällsbiokollektivet Star & Shadow där hon planerade programmet av konstnärer, film och video. Hon erhöll sin doktorsexamen vid CRUMB Media Arts Research Centre 2008 vid University of Sunderland, samtidigt som hon arbetade som associerad curator vid CCA Glasgow. Därefter var hon postdoktor vid Umeå universitet innan hon började undervisa på MFA kurator-programmet vid Goldsmiths 2009.

 

För mer information, kontakta gärna:

Eleanor Carpenter
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 07