"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-19

Konstvetenskap och drama-teater-film i Umeå får godkänt av Högskoleverket

NYHET Umeå universitet får godkänt i högskoleverkets granskning av landets högskoleutbildningar i bland annat konst-, teater- och filmvetenskap.

Högskoleverkets konstaterar att grund- och forskarutbildning i både konstvetenskap och drama-teater-film vid Umeå universitet uppfyller kraven för högre utbildning. Några av de positiva omdömen som lyfts fram om konstvetenskap är att studentinflytandet fungerar bra och att ämnet framgångsrikt odlar sina kontakter med det omgivande samhället. Drama-teater-film å sin sida har en unik inriktning i Sverige och framhålls som en bra utbildning med stödjande och tillgängliga lärare.

Men rapporten pekar också på problem och konstaterar att svensk humaniora är i ett trängt läge. Gemensamt för de 29 svenska utbildningsmiljöer med estetisk inriktning som nu har granskats är knappa ekonomiska resurser. De ekonomiska förutsättningarna tenderar att bli allt sämre och lärarna får mindre tid för forskning än sina danska och norska kollegor.

– Det behövs ökade resurser till utbildningarna och forskningen. I det nuvarande resurstilldelningssystemet har de humanistiska utbildningarna otillräcklig resurstilldelning per student, säger universitetskansler Sigbrit Franke i ett pressmeddelande från Högskoleverket.

Trots de nedslående förutsättningarna har lärarlaget i drama-teater-film vid Umeå universitet fortsatt att "utveckla en särskild ämnesidentitet baserad på höga ambitioner och gedigna kunskaper", konstaterar Högskoleverkets bedömargrupp. Man tycker att universitetet skall försöka bibehålla och utveckla ämnet och föreslår bland annat en förstärkning av ämnets filmdel.

I förhållande till den relativt stora forskarutbildningsmiljön utmärks konstvetenskapen vid Umeå universitet av en begränsad grundutbildning, skriver utredarna, men kraven för högre utbildning uppfylls på båda utbildningsnivåerna. Utvärderingen pekar på några förbättringsmöjligheter, bland annat en mer formaliserad forskarutbildning förstärkt med ytterligare en handledare.

Högskoleverkets pressmeddelande om utvärderingen: www.hsv.se

För mer information om konstvetenskap, kontakta gärna Roland Spolander, prefekt vid institutionen för konstvetenskap tel 090-786 56 62 eller e-post Roland.Spolander@arthist.umu.se

För mer information om drama-teater film, kontakta gärna Tom Ericsson, prefekt vid institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk tel 090-786 71 48 eller e-post Tom.Ericsson@historia.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink