"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-01-09

Konsumera rätt – ett svenskt ideal

NYHET Den som spar hon har. De flesta av oss bär på ett sparsamhetsideal med gamla rötter. I en ny bok analyserar idéhistorikern Peder Aléx det ideal som under 1900-talets lopp betonat människans nödvändiga behov och på samma gång bekämpat hennes begär.

I Konsumera rätt – ett svenskt ideal skriver Aléx om hur svenskarna fostrats till sparsamhet i skola, folkbildning och konsumentupplysning. Boken diskuterar synen på behov och hushållning men berör också motsatsen, lyxen och dess förespråkare.

Konsumera rätt – ett svenskt ideal beskriver bland mycket annat hur den framväxande hälsovetenskapen kring sekelskiftet 1900 gav stöd för sparsamhet, hushållning, skötsamhet och andra begrepp som fått oss att begränsa vår konsumtion, och hur den nya kåren av hemkunskapslärarinnor blev viktiga bärare av sparsamhetsidealet.

Gränserna för individens nödvändiga behov diskuterades och definierades och utifrån dessa fostrades svenskarna – i skolan, folkrörelser och konsumentupplysning – att begränsa sina begär. Idealet var en rationell husmor som var sparsam och satte familjens grundläggande behov i främsta rummet.

Författaren är fil dr i idéhistoria och verksam vid Umeå universitet.

För mer information eller intervju,kontakta gärna Peder Aléx själv påTel 090-786 62 98
E-post: peder.alex@adm.umu.se

Konsumera rätt – ett svenskt ideal är utgiven av förlaget Studentlitteratur varifrån recensionsexemplar också kan beställas. Kontakta i så fall marknadsassistent Karin Hogman:Tel: 046-31 21 44
E-post: karin.hogman@studentlitteratur.se

Redaktör: Helena Vejbrink