"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-10

Kontroll för celldelning påverkar vilken typ av cancer som uppkommer

NYHET Att ta bort en eller flera av kontrollerna för celldelning kan leda till cancer i både människa och djur. Lisa Nilsson visar i sin avhandling att en av dessa kontroller, de s.k. Ink4-proteinerna, är kopplade till blodkärls- och hjärncancer.

– Vissa celler är mer känsliga för den förlorade kontrollen, t.ex. de som orsakar blodkärlstumörer eller tumörer i lillhjärnan, medan celler som ger upphov till lymfom inte påverkas i så stor utsträckning, säger Lisa Nilsson.

Cellerna i vår kropp kontrolleras noga med avseende på när celldelning ska ske. Att våra celler delas är grunden för liv, men en okontrollerad celldelning kan leda till cancer. Det är därför av största vikt att studera hur celldelning sker och vad som styr den.

I våra celler finns många proteiner som på olika sätt ser till att cellerna delar sig som de ska. En sådan grupp är de s.k. Ink4-proteinerna. Dessa proteiner har som uppgift att bromsa celldelning, och den mest kända medlemmen är p16Ink4a som ofta är inaktiverad i cancer hos människa. Det finns totalt fyra Ink4-proteiner, och två av de mindre kända medlemmarna har studerats i närmare detalj i denna avhandling, nämligen p18Ink4c och p19Ink4d.

I sin avhandling presenterar Lisa Nilsson resultat som påvisar att borttagandet av Ink4-proteinerna påverkar vilken typ av cancer som uppkommer i däggdjur och leder till störningar av fosterutvecklingen i groda. Det är tidigare känt att avsaknad av dessa kontroller kan leda till cancer i både människa och djur, men här visar Lisa Nilsson att under dessa omständigheter påverkas vissa celler mer än andra av den förlorade kontrollen.

Fredagen den 12 oktober försvarar Lisa Nilsson, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The cell cycle regulators p18Ink4c and p19Ink4d – in vivo studies of their roles in tumorigenesis and development. Svensk titel: Cellcykelregulatorerna p18Ink4c och p19Ink4d – in vivo-studier av deras betydelse för tumörutveckling och fosterutveckling. Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal Major Groove, Byggnad 6L, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Klas Wiman, Karolinska institutet, Stockholm.

För mer information, kontakta Lisa Nilsson på: Telefon 090-785 28 64
E-post lisa.nilsson@molbiol.umu.se.

Lisa Nilsson är född och uppvuxen i Rosvik, Piteå kommun. Innan hon påbörjade sin forskarutbildning läste hon molekylärbiologi vid Umeå universitet där hon tog magisterexamen 1999. Majoriteten av sina forskarstudier har Lisa Nilsson utfört på det högt ansedda barncancersjukhuset St Jude Children’s Research Hospital i Memphis, USA (www.stjude.org).

Redaktör: Karin Wikman