"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-27

Koppling mellan diabetes och Parkinsons sjukdom

NYHET En internationell forskargrupp under ledning av docent Paul W. Franks vid Umeå universitet har upptäckt en genetisk länk mellan Parkinsons sjukdom och typ 2-diabetes (tidigare kallad åldersdiabetes).

Gruppen innehåller även forskare från Karolinska Institutet, Center for Inflammation and Metabolism i Köpenhamn, Cambridge- and Heriot Watt-universiteten i Storbritannien, samt Scripps Institute i Florida, USA. Resultaten är webbpublicerade i tidskriften FASEB Journal.

Forskarna har studerat genen PINK1 (PTEN-induced Kinase 1) hos personer från Skandinavien och Storbritannien. Mutationer i den här genen har tidigare visats orsaka sällsynta, ärftliga former av Parkinsons sjukdom.

Till att börja med identifierade forskarna flera vanliga förändringar i PINK1-genen som hämmar bildandet av budbärar-RNA (mRNA) och visade att låga halter av just mRNA ökar risken för typ 2-diabetes. Nästa steg var att påvisa att förändringar i PINK1-genen har samband med diabetes, vilket de kunde göra via prover från 50 000 personer i den genetiska DIAGRAM-databasen.

Eftersom typ 2-diabetes är en så komplex sjukdom ville forskarna söka mer precist efter de mekanismer som ligger bakom kopplingen mellan gendefekter i PINK1 och diabetes. PINK1-proteinet, som genen kodar för, anses skydda cellens mitokondrier från oxidationsskador och med ledning av detta studerades om personer som bär på den muterade genformen har problem med att oxidera energisubstanser som blodfetter (lipider) och glukos.

Misstanken visade sig riktig: PINK1-defekterna som störde mRNA-bildandet och orsakade diabetes var också kopplade till höjda halter av blodfetter och störningar i syreomsättningen. I fettceller från möss kunde forskargruppen därefter visa att den hämmade produktionen av PINK1-proteinet orsakar nedreglering av en annan gen som är inblandad i lipidtransporter, ”fatty acid binding protein 2”. Denna observation kan förklara varför defekter i PINK1-genen medför ökade blodfetthalter och diabetes.

Paul W. Franks är gästlärare vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin. Han kan nås på tel. 090-785 33 54, epost: paul.franks@medicin.umu.se

Referens: PW Franks, C Scheele, RJF Loos, AR Nielsen, FM Finucane, C Wahlestedt, BK Pedersen, NJ Wareham, JA Timmons. “Genomic variants at the PINK1 locus are associated with transcript abundance and plasma NEFA concentrations in European Whites”. FASEB Journal 2008 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495756

Redaktör: Hans Fällman