"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-18

Körkortstagares syn på sin skicklighet som förare – ett mätproblem

NYHET Unga bilförare är som grupp överrepresenterade i trafikolyckor. En vanlig förklaring till detta har varit att unga förare, speciellt män, har en övertro på sin förmåga att köra bil. Men med hjälp av ett nytt mätintrument visar Anna Sundström att många nya förare istället har en realistisk syn på sin bilkörning.

Anna Sundström, Umeå universitet, har i en avhandling studerat körkorttagares syn på sin egen förmåga att köra bil och jämfört detta med resultatet på uppkörningen för att få reda på hur realistisk syn nyblivna bilförare har på sin egen förarkompetens. I tidigare studier har detta ofta mätts genom att låta körkortstagarna jämföra sig med genomsnittsföraren. Den typen av mätning är problematisk menar Anna, eftersom det inte är möjligt att avgöra om föraren över- eller underskattar sin förmåga när det inte finns någon information om deras faktiska kompetens.

- Resultaten av en sådan jämförelse visar att majoriteten förare anser sig vara bättre än genomsnittet och det kan tolkas som att förare, i synnerhet unga män, överskattar sin förmåga. Jag har valt att istället utveckla ett självskattningsinstrument som gör det möjligt att jämföra den upplevda förmågan med hur duktig man faktiskt är på att köra bil – alltså genom resultatet på uppkörningen, berättar Anna Sundström.

Med hjälp av det nya instrumentet visar Anna att många nya bilförare gör en realistisk bedömning av sin förarkompetens. Hon visar också att bland dem som överskattar sin förmåga finns lika många kvinnor som män. I sin avhandling har Anna även utvärderat kvaliteten i instrumentet och slutsatsen är att instrumentet håller god kvalitet, men att vissa delar behöver utvecklas.

- Beroende på hur man mäter bilförarnas upplevda förarkompetens får detta konsekvens för resultatet. Därför är det viktigt att granska kvaliteten på de instrument som används vid mätningar av olika slag så att de mäter det man har tänkt mäta.

Fredag den 20 november försvarar Anna Sundström, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Developing and validating self-report instruments. Assessing perceived driver competence. Svensk titel: Utveckling och validering av självskattningsinstrument. Att mäta begreppet upplevd förarkompetens. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal 1031, Norra beteendevetarhuset, Fakultetsopponent är Lars R. Bergman, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

För mer information kontakta: Anna Sundström Beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet Telefon: 090-786 95 21
E-post: anna.sundstrom@edmeas.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov