"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-08-14

Korta Vägen avslutas vid Umeå universitet

NYHET Efter nio års arbete med kompletteringsutbildningen Korta Vägen för invandrade akademiker, är nu Umeå universitets medverkan avslutad. Det har varit ett samverkansprojekt som gett många bra erfarenheter, kontakter och kunskaper, tycker Victoria Bernhardtson vid Studentcentrum som varit universitetets samordningsansvariga.

Sedan 2010 har Studentcentrum tillsammans med Folkuniversitetet genomfört kompletteringsutbildningen Korta Vägen, på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utbildningen finns på flera orter i landet och riktar sig till invandrade akademiker inom alla yrkesområden. Centrala delar i utbildningen är bland annat praktik och intensiva studier i svenska.

Korta Vägen och universitetet

Flera kursdeltagare har gjort sin praktik hos enheter och institutioner vid Umeå universitet. Andra viktiga delar i utbildningen har varit studie- och karriärvägledning, yrkescoachning och bedömning av utländska meriter, områden som Studentcentrum har ansvarat för.

Totalt har 438 personer gått utbildningen i Umeå och Skellefteå. Majoriteten av kursdeltagarna har efter utbildningen gått vidare mot arbetsmarknaden eller kompletterande studier, vilket har varit målet.

Många goda erfarenheter och personliga möten

Victoria Bernhardtson vid Studentcentrum har samordnat Umeå universitets ansvarsområden i utbildningen under de senaste åren. Francine Ferretti Horst är en av de studievägledare som har utfört uppdraget tillsammans med Victoria.

- Det har varit ett väldigt intressant och givande uppdrag, där Umeå universitet på ett mycket konkret sätt har fått möjlighet att bidra till både integration och kompetensförsörjning. Korta Vägen har varit ett bra exempel på när universitetets samverkansuppgift fungerar riktigt bra, och är en typ av uppdrag som jag kan rekommendera andra inom universitetet att nappa på om chansen ges, säger Victoria.

- Det vi tar med oss från den här tiden är alla personliga möten vi har haft genom åren och hur de på olika sätt har bidragit till att utveckla vår kompetens kring till exempel validering av utländsk utbildning och kompletteringsmöjligheter. Vi vill också passa på att tacka alla som på olika sätt har samarbetat med oss under dessa år, säger Francine och Victoria.

Ny upphandling har nu gett uppdraget till andra aktörer

Vid den senaste upphandlingen vid årsskiftet 2018-2019 gick uppdraget till en annan aktör, vilket innebär att Umeå universitet och Folkuniversitetet inte kommer att starta fler Korta Vägen-kurser. Den sista kursen avslutades 20 juni.

Frågor?

Den som har frågor om Korta Vägen och vill få information om kommande kursstarter är välkommen att kontakta Arbetsförmedlingen.