"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-07

Korta vägen – för tionde gången

NYHET De som kommer till Sverige utan nätverk, språk och godkänd akademisk utbildning, har det tufft att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningssatsningen Korta vägen – som Umeå universitet nu genomför för tionde gången – är en viktig satsning för att underlätta den resan.

Helena Lindvall
Mångfald är otroligt viktigt för Umeå universitets framtid, anser Helena Lindvall vid Studentcentrum.

– Korta Vägen är väldigt betydelsefull för de individer som vi stödjer eftersom de får en grund att stå på som fungerar på den svenska arbetsmarknaden, säger Helena Lindvall, biträdande enhetschef vid Studentcentrum, Umeå universitet, som är ansvarig för Korta Vägen.

Korta Vägen är en nationell kompletteringsutbildning för invandrade akademiker, med minst tre års akademisk utbildning. I Umeå och Skellefteå bedrivs den av Folkuniversitetet i samarbete med Umeå universitet, på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Målet är att ta tillvara kompetenser för den svenska arbetsmarknaden.

Studentcentrum vid Umeå universitet har arbetat med Korta Vägen sedan utbildningen startade 2010. Universitetet ansvarar för kompetenskartläggning, yrkescoachning med fördjupad studie- och karriärvägledning samt praktik. Folkuniversitetet utbildar i svenska språket samt samhällsorientering och svenskt arbetsliv.

Studenter i arbete.
Foto: Folkuniversitetet, Umeå.

Studierna bedrivs på heltid i 26 veckor och de genomförs på svenska. Efter yrkescoachning går kursdeltagarna ut på praktik inom sitt yrkesområde i fyra veckor, som kan förlängas av Arbetsförmedlingen i upp till sex månader. Enligt en uppföljning av de tre senaste kurserna i Korta Vägen får 53 procent av deltagarna arbete direkt efter kursen eller en fortsatt längre praktik.

– Även om inte alla får jobb direkt så ger Korta Vägen och den tillhörande praktiken kontakter, referenser från en arbetsgivare i Sverige, och erfarenheter som möjliggör det första steget in på arbetsmarknaden, säger Helena Lindvall.

Sedan starten har hittills 167 deltagare har avslutat Korta Vägen och med de senaste kursstarterna har 244 st påbörjat utbildningen. Men enligt Victoria Bernhardtson, studievägledare vid Studentcentrum som arbetar med att anskaffa praktikplatser, är det än så länge endast fyra personer som har gjort sin praktik vid Umeå universitet.

– Även om utbildningen bedrivs vid Umeå universitet och vi tar ett stort ansvar för att den ska bli bra så har vi mycket att göra när det gäller antalet som praktiserar hos oss. Med tanke på att antalet nyanlända nu ökar är det viktigt att vi även tar ansvar när det gäller den delen, säger Victoria Bernhardtson.

Text: Mattias Grundström Mitz

Redaktör: Mattias Mitz