"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-01

Koströn för hälsa i fokus för barnläkarmöte

NYHET Fler än 800 barnläkare och barnsjuksköterskor från hela landet samlas nu i Umeå till ”Barnveckan” den 4-8 april. Programmet är fyllt av vetenskapliga nyheter på det barnmedicinska området, bl.a. presenteras nya rön om vilken mat vi ska ge våra barn för att de ska bli friskare och intelligentare.

Under symposiet ”Barnets mat – den vuxnes hälsa” på förmiddagen den 6 april presenteras det senaste om barnnutrition, dvs. näringslära med inriktning på barn. Att mathållningen tidigt i livet, kanske redan under graviditeten, är mycket viktig för barnets hälsa långt senare är ett helt nytt kunskapsområde som kommer att få stor betydelse för kommande råd om kvinnors och barns kost. Hur ska kosten vara sammansatt för att minska risken för övervikt senare i livet? Kan fiskolja förbättra barnets mentala utveckling? Produkter på marknaden med probiotika (bakteriekultur) ökar lavinartat, men gör de någon nytta? Ska vi ge småbarnen lättmjölk eller standardmjölk? Detta är exempel på frågor som kommer att belysas i symposiet av internationellt välkända forskare på området i samarbete med forskare vid Umeå Universitet.

Docent Magnus Domellöf, enheten för pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet har huvudansvaret för årets Barnvecka som arrangeras i samarbete med Svenska Barnläkarföreningen, Riksföreningen för barnsjuksköterskor samt Barn- och Ungdomscentrum, Västerbotten.

Flera intressanta ämnen dyker upp i seminarier och föreläsningar under veckan. Bland annat berättas om varför barndiabetes och glutenintolerans (celiaki) ökar hos svenska barn, nya rön presenteras om ADHD, om kronisk smärta hos barn och om hur man bäst ska ta hand om barn som far illa. Vid symposiet om nyföddhetsforskning presenteras bland annat en ny uppfinning från Umeå som förhindrar att för tidigt födda barn svälter på svenska sjukhus. Under sessionen om vaccinationer diskuteras det senaste om kopplingen mellan svininfluensavaccination och narkolepsi hos barn. TV-personligheten Mark Levengood kommer också att berätta om sitt uppdrag som UNICEF-ambassadör.

Programmet är mycket omfattande med parallella sessioner, se länk nedan.
Medierna är välkomna att lyssna på alla programpunkter.

Onsdag den 6 april kl 12.00 i entréplanet, Folkets hus, finns möjlighet att träffa arrangörerna och några av de medverkande föreläsarna.

Lokal kontaktperson för veckan är docent Magnus Domellöf, barnläkare och enhetschef vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, tel. 090-785 21 28mobil 070-671 79 63
e-post Magnus.Domellof@pediatri.umu.se

Mer information finns också på konferensens
hemsida