Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 29 maj, 2017

KRAFT-utbildning för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa

NYHET Har du tid över på sommaren? Passa på att läsa en digitalkurs om Fysisk aktivitet och hälsa. Utbildningen är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Idrottshögskolan, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun samt Företagarna Umeå, där syftet är att stärka och vidareutveckla kompetensen inom fysisk aktivitet för hälsa och sjukdomsprevention.

Passa på att läsa en kurs om Fysisk aktivitet och hälsa via KRAFT, Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning.

Vi har utvecklat en digital utbildning inom fysisk aktivitet för hälsa och sjukdomsprevention, med inriktning mot arbetsmetodiken Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Utbildningen är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Idrottshögskolan, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun samt Företagarna Umeå, där syftet är att stärka och vidareutveckla kompetensen inom fysisk aktivitet för hälsa och sjukdomsprevention hos vårdpersonal inom offentlig verksamhet men också hos personal inom näringslivet och ideell verksamhet. Kurserna är för närvarande gratis då vi har finansiering via Europeiska Socialfonden och innehållet är tvärvetenskapligt och framtaget utav läkare, fysioterapeuter, idrottsvetare, psykologer och molekylärbiologer. Vi tror denna utbildning passar dig som vill lära dig mer om ämnet fysisk aktivitet för hälsa och sjukdomsprevention. 

Om detta låter intressant och är du varmt välkommen att besöka KRAFT för mer information. Via webbplatsen sker också all intresseanmälan. Utbildningen är som tidigare nämnt kostnadsfri och har flexibel antagning/studietakt, vilket möjliggör för varje enskild individ att planlägga studierna efter den egna verksamheten. Utbildningen motsvarar en universitetskurs på 7,5 hp. Efter avslutad kurs kan individen erhålla intyg/certifiering. Möjlighet till högskolepoäng finns även då utbildningen bedrivs som uppdragsutbildning via Umeå universitet. Detta kräver dock att du har eller kommer att ha en arbetsgivare under kursen/efter avslutat kurs. Mer information om detta via kursansvariga (www.kraftutbildning.com).

Redaktör: Anna-Karin Eriksson