"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-08

Institutionen för folkhälsa erbjuder KRAFT-utbildningar i sommar

NYHET KRAFT står för Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning och är ett digitalt utbildningskoncept som utvecklats med finansiering från Europeiska socialfonden. I sommar ges två helt nätbaserade kurser som går att läsa i sin egen studietakt. Fortfarande går det att anmäla sig.

Sen anmälan öppen till och med sista maj

KRAFT-kurserna är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten och Företagarna Umeå för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa genom arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept som är sökbar för vård och omsorg samt aktörer inom den växande hälsosektorn.

Arbetet med detta projekt syftar i första hand till att stödja kompetensutveckling och samverkan inom området fysisk aktivitet och hälsa inom vård och omsorgssektorn samt hälsobranschen.

Antingen om man är legitimerad vårdpersonal eller har ett starkt intresse för fysisk aktivitet och hälsa går det att läsa KRAFT-utbildningarna. 

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer, 7,5 hp

Kursen inriktar sig specifikt mot aktörer inom träning- och hälsobranschen, föreningslivet, samt övriga organisationer där fokus på hälso- och livsstilsvägledning förekommer. Kursen motsvarar 10 veckor halvtidsstudier och betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd belyses och anpassas till arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept och tränar på att ta emot klienter med FaR recept.
Läs mer om kursen och gör en sen anmälan. 

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strateger 7,5 hp

Kursen riktar sig mot legitimerade yrkesprofessioner inom vården och belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd. Kursen motsvarar 10 veckor halvtidsstudier och betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd belyses och anpassas till arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept och Du tränar på att skriva ut FaR recept.
Läs mer om kursen och gör en sen anmälan.