"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-08

Kreativ eldsjäl får pedagogiskt pris

NYHET Karin Söderberg vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet, får Lärarhögskolans pedagogiska pris 2014. Hon tilldelas priset för sin kreativitet, sitt engagemang och sin goda förmåga att samarbeta över institutionsgränser.

Lärarhögskolans pedagogiska pris tilldelas i år Karin Söderberg, som under lång tid medverkat i flera kurser inom universitetets speciallärar- och specialpedagogprogram. Enligt prismotiveringen har hon ”… visat kreativitet och utvecklingsbenägenhet och har genom sitt goda arbete varit en eldsjäl inom ovanstående program.”

Karin Söderberg är uppskattad av både studenter och lärare. En värdefull egenskap som också lyfts fram i motiveringen är hennes goda förmåga att samverka och organisera utbildningsinsatser över institutionsgränserna, något som är av extra stor betydelse inom de mångdisciplinära speciallärar- och specialpedagogprogrammen. Karin Söderberg sitter även med i programrådet för dessa utbildningar.

Förutom kursutveckling inom de reguljära utbildningsprogrammen mot specialpedagogik har Karin Söderberg även medverkat till att utveckla kurser som ingår i de lärarlyftsutbildningar med inriktning mot utvecklingsstörning som Umeå universitet ansvarar för.

Lärarhögskolans pedagogiska pris delas ut av Lärarhögskolans rektor vid universitetets vårpromotion den 24 maj 2014. Prissumman är 25 000 kronor.

Om Lärarhögskolans pedagogiska pris:
Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset kan tilldelas en enskild lärare eller en grupp av lärare. Priset kan också tilldelas lärare verksamma inom verksamhetsförlagd utbildning/praktik.

För mer information, kontakta:

Karin Söderbergpedagogiska institutionen, Umeå universitetTel: 090-786 56 76
E-post: karin.soderberg@umu.se

Foto: Ulrika Sahlén

Pressbild

Redaktör: Camilla Bergvall