"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-24

Kriget i Ukraina: Vad gäller för forskare och studenter – vanliga frågor och svar

NYHET Med anledning av kriget i Ukraina uppkommer en mängd olika frågor från svenska lärosäten kring vad som gäller för studenter och forskare som berörs. Nu har Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF, sammanställt de vanligaste frågorna och svaren.

Text: Johanna Fredriksson

Frågorna som ställts hittills rör ukrainska studenter, ukrainska forskare, svenska studenter i Ukraina samt ryska eller belarusiska studenter.

Det handlar om allt från massflyktsdirektivet till vilket stöd svenska lärosäten kan ge och vad som gäller vid anställningar som tar slut och så vidare.

Det är SUHF:s medlemslärosäten som ställt frågorna. Dokumentet har sammanställts av SUHF:s kansli tillsammans med ledamöter ur SUHF:s
expertgrupper för studieadministrativa frågor samt internationaliseringsfrågor.

Frågorna och svaren ger samlad bild av läget och uppdateras eftersom.

Läs sammanställningen av frågorna och svaren.

Detta är SUHF

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs.

SUHF är en arena för diskussioner och ställningstagande i högskolepolitiska frågor. Förbundet behandlar frågor såväl av principiell som av mer praktisk karaktär.

38 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund.

Källa: SUHF:s webb