"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-27

Krigsdrabbade länders villkor måste uppmärksammas när kvinnors rätt hävdas

NYHET FN och andra internationella fredsbyggande aktörer spelar en viktig roll för spridandet av kvinnors politiska rättigheter, men de måste samarbeta mer med nationella aktörer för att synen på kvinnors rätt ska rota sig i krigsdrabbade samhällen. Det visar den avhandling som Susanne Alldén, Umeå universitet, försvarar fredag den 4 december.

Avhandlingen är en jämförande studie av Östtimor och Kambodja och det övergripande syftet är att analysera hur internationella normer kring kvinnors rätt i samhället sprids i krigsdrabbade länder och hur internationella och nationella aktörer samverkar i denna process.

Susanne visar i sin studie hur uppbyggnaden av de båda ländernas demokratiska politiska system påverkar normen om kvinnors politiska rättigheter och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka kvinnors politiska rättigheter. Den visar också vilka hinder man har stött på i denna process, samt vilken roll det internationella samfundet har och kan spela. Studien går även ett steg längre och analyserar kvinnors möjlighet att förverkliga de rättigheter de har.

Relationen och interaktionen mellan internationella och nationella aktörer kan beskrivas som att internationella aktörer fastställer agendan med varierad grad av samverkan med nationella aktörer. Kvinnors politiska rättigheter har i båda länderna integrerats i det politiska institutionsbyggandet, men kvinnor har fortfarande ett begränsat utrymme för att agera utifrån dessa rättigheter.

- Levnadsvillkoren, attityder, bristande resurser och en begränsad tid att driva igenom processen gör att kvinnorna i de båda länderna diskrimineras, berättar Susanne Alldén. I Östtimor har dock nationella aktörer anammat den internationella normen snabbare än i Kambodja, eftersom synen på kvinnors politiska rättigheter ses som mindre främmande och för att de har generellt sett varit mer mottagliga för internationellt inflytande i landets utveckling.

Avhandlingen visar också att internationella aktörer kan driva förändringsprocesser och normspridning, men deras insatser är inte tillräckliga.

- Om idén om kvinnors politiska rättigheter tvingas på nationella aktörer utan att förankra normen utifrån det enskilda landets villkor så riskerar den att ses som något som inte är relevant för det enskilda landet. Den kan exempelvis uppfattas som något som strider mot traditioner om kvinnors och mäns roller i samhället.

Fredagen den 4 december försvarar Susanne Alldén, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet, sin avhandling ”How do international norms travel? Women’s political rights in Cambodia and Timor-Leste”. Svensk titel: ”Hur sprids internationella normer? Kvinnors politiska rättigheter i Kambodja och Östtimor”. Disputationen äger rum kl. 13.15 i Hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Kathryn Hochstetler, Balsillie School of International Affairs, University of Waterloo, Kanada.

För mer information kontakta: Susanne Alldén Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
E-post: susanne.allden@pol.umu.se
Telefon: 090-7867728

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov