"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-14

Krister Olsson hedersdoktor vid Medicinska fakulteten

NYHET En känd Umeå-profil och entreprenör, en världsledande hjärt-kärlforskare med rötter i Skellefteå och en internationellt framstående molekylärbiolog är årets hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Professor Douglas E. Berg vid Washington University School of Medicine, St. Louis, USA, är en internationell auktoritet på området molekylär patogenes, dvs. sjukdomsframkallande mekanismer på gen- och molekylnivå. Efter 1990 har han framför allt ägnat sig åt den s.k. magsårsbakterien Helicobacter pylori och han deltog bl.a. i den första kompletta beskrivningen av dess genuppsättning (genom) 1997.

Berg har sedan början av 1990-talet samarbetat med flera molekylärbiologer vid Umeå universitet. För ungefär tio år sedan inledde han ett intimt samarbete och forskarutbyte med nuvarande professor Thomas Borén och hans grupp kring studier av de vidhäftningsproteiner som Helicobacter pylori använder för att förankra sig i magslemhinnan, ett arbete som redovisats i flera ofta citerade artiklar i Science. Berg bidrog bl.a. med att konstruera muterade bakterier som användes för att påvisa genmekanismen bakom vidhäftningen.

Professor Curt Furberg, Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, USA, utses till filosofie hedersdoktor vid fakulteten eftersom han disputerade här i klinisk fysiologi 1968. Furberg är född 1936 i Skellefteå och arbetade 1963–74 som klinisk fysiolog vid flera sjukhus i Norra sjukvårdsregionen. Sedan 1973 är han bosatt och verksam i USA, där han har gjort en imponerande karriär inom bl.a. National Institutes of Health.

Furberg har blivit världskänd för sitt arbete med förebyggande av hjärt-kärlsjukdom med bl.a. mer än än 300 originalpublikationer. Han haft en ledande position i flera stora studier på detta område, senast den s.k. ALLHAT som fått stort genomslag på behandlingen av högt blodtryck runt om i världen. I flera decennier har Furberg på det internationella planet utmärkt sig som en orädd men balanserad förkämpe för sanning och hederlighet inom vetenskapen, inte minst i sitt förhållande till läkemedelsindustrin.

Krister Olsson är som styrelseordförande och huvudägare i Balticgruppen en viktig aktör i utvecklingen av Umeå och dess näringsliv. Han är idag områdets mest framgångsrike entreprenör och huvuddelen av hans verksamhet finns i kommunen. Förutom industriföretag av olika slag stöder han kulturen och andra viktiga områden för Umeås konkurrenskraft. På senare år har han även börjat intressera sig för Umeå som bioteknikcentrum och därmed närmat sig fakulteten och dess forskning. Balticgruppen är delägare i Uminova Science Park och har därigenom fått kontakt med och börjat investera i flera universitetsnära företag.

Olsson övertog i unga år VVS-företaget Olssons Rör i Storuman när hans far omkom i en olycka. Han flyttade verksamheten till Umeå, blev framgångsrik här och sålde företaget för att tillsammans med några andra delägare bilda Balticgruppen. Denna koncern har under Krister Olssons ledning varit verksam i flera industribranscher, bl.a. flera sågverk i regionen samt fram till nyligen som huvudägare för maskintillverkningsföretaget Ålö AB i Brännland. Olsson och Balticgruppen ligger också bakom omvandlingarna av f.d. Bowaters massafabrik till köpcentrum och f.d. Umedalens sjukhusområde till kontorshotell, skola m.m.

Närmare upplysningar:

Allmänt: Dekanus Torbjörn Egelrud, 090-785 20 50,
e-post Torbjorn.Egelrud@dermven.umu.se
Om Berg: Professor Thomas Borén, 090-785 60 36,
epost thomas.boren@odont.umu.se
Om Furberg: Professor Lars Hjalmar Lindholm, 070-585 35 26,
e-post larsh.lindholm@fammed.umu.se

Redaktör: Hans Fällman